Volvo Amazon Picture Gallery  Volvo Amazon Picture Gallery 

Volvo Amazon Produktionsfärger

Färgkoden beskriver bilens ursprungliga färglackering från fabrik och återfinns på typregistreringsskylten i motorrummet. Färgkoderna på denna sida representerar de normala och officiella färgerna som fanns på Volvo Amazon mellan 1957 och 1970 i Sverige. Samma färgkod förekommer på flera olika Volvo-modeller, t.ex. återfinns mörkblå (96) både på Amazon och på 140-serien. Naturligtvis är det exakt samma färg. Även provfärger som först testades på Volvo Amazon blev senare produktionsfärger på P 1800 och 164.

Avsnitt: Enfärgat och tvåfärgat Metallic Färgkoder Färger per årsmodell Bättringsfärger Provfärger
Enfärgat och tvåfärgat

Från att ha funnits som tvåfärgade de första åren kom Volvo Amazon att bli enfärgad i början av 1960-talet, om man bortser från Polisutförandet. De första enfärgade bilarna var tillval redan från starten 1956, blev mer tillgängliga 1961 och blev från årsmodell 1962 standard. De båda prototyperna X1 och X2 (läs mer om dem i avsnittet om historia) var tvåfärgade och en klar majoritet av alla tillverkade Amazoner fram till 1961 var tvåfärgade. Inledningsvis fanns Amazon som svart med gråbeige tak (färgkod 49), gråbeige med svart tak (färgkod 50), körsbärsröd med gråbeige tak (färgkod 51) och lite senare, från ch.-nr. 1933, som midnattsblå med gråbeige tak (färgkod 54). Det har säkerligen funnits Amazoner med färgkod 52 och 53 också, men vilka färger detta var har inte gått att fastställa. Vad som däremot har gått att fastställa är att Volvo experimenterade friskt med färger på Volvo Amazon tidigt under produktionen. Midnattsblå med gråbeige tak (54) förekommer t.ex. redan på ch.-nr. 19 men var då antagligen en provfärg.

Enfärgade bilar före 1961 är ovanliga, men Volvo skriver uttryckligen i försäljningsbroschyrer redan 1956 att enfärgade bilar finns som tillval (bl.a. RK 6112 sida 2). Bland dessa är svart (19) och olivgrön (56) framträdande. Enstaka bilar lackades enfärgade i andra kulörer från fabrik (säkert på beställning, men också för egna provsyften) före 1961 och har då en avvikande färgkod från tabellen nedan. Men faktum är att de allra flesta kunder ville ha sin Amazon tvåfärgad och det är lätt att förstå varför - det är onekligen ett av bilens verkliga karaktärsdrag. Inte desto mindre återfinns i leveransböckerna för de första serietillverkade bilarna enfärgade låga ch.-nr. i färger som californiavit (42), maroonröd metallic (21), röd (22) och beige (25) samt flertalet andra färger som inte med säkerhet har gått att fastställa (bl.a. 11, 12, 13, 14, 15, 32, 41 och 52).

Men det är inte bara i början av produktionen som Volvo provade ut nya färger och färgkombinationer. Även längre fram gjorde man det, och man provade både andra nyanser av befintliga kombinationer (t.ex. hittar vi i leveransböckerna att ch.-nr. 30131 är levererad som "blå/citrongrå" och ch.-nr. 30132 som "blå/ostronvit") liksom helt nya färger. Det senare är extra tydligt i samband med att andra, nya Volvomodeller introducerades. 1961 lanserades P 1800 och ungefär samtidigt övergick Amazon från att vara tvåfärgad till att bli enfärgad. Under denna period laborerades det friskt med färger på Amazon. Inför lanseringen av 140-serien ser vi också ett ökat användande av färger på Amazon som inte alltid blev produktionsfärger på just Amazon, men väl på andra Volvo-modeller, som stålblå metallic (102). Syftet verkar alltså inte ha varit att skapa extra ovanliga Amazoner utan istället att prova ut färger för andra modeller.

Färgerna i de tvåfärgade bilarna är synonyma med varandra, det vill säga att den svarta färgen i 49 respektive 50 är färgkod 19. På samma sätt är den röda färgen i 51 färgkod 46 (som i sin tur även är synonym med andra röda färger som inte förekommer på Amazon, t.ex. 43), och den midnattsblå färgen i 54 är färgkod 31 (synonym även med 35 och 45). Den gråbeiga färgen i de tvåfärgade bilarna har färgkod 65. 1961 års modell var den sista där tvåfärgad lack fanns som alternativ. Polisbilarna var tvåfärgade (svarta och vita) och fanns i produktion fram till 1970 men de första åren har de typiskt färgkod 19 angiven (inte 60). De allra första polismålade bilarna som Volvo levererade till svenska statspolisen var Volvo Amazon och hade vita tak (senare svarta). Totalt levererade Volvo c:a 750st Volvo Amazon i polisutförande (inklusive civilpolisbilar) till den svenska polisen.

Metallic

1952 lanserade Volvo den klassiska maroonröda färgen av så kallad metallikromtyp på PV 444 (som dittills mest funnits att få som antingen svart eller grå). Metallikrom var den tidens metalliclack, en vacker lysande cellulosabaserad lack som var oerhört svårskött - den vackra lystern försvann snabbt trots nogrann skötsel och lacken var allmänt väldigt ömtålig. Färgkoden var 8 och ersattes 1955 av en syntetisk lack i samma kulör, nu med färgkod 21. Det finns enstaka tidiga Volvo Amazon med färgkod 21 (röd metallic) från fabrik. Tillsammans med provfärgerna 53/90 (silver metallic), 53/91 (blågrön metallic) och 53/102 (stålblå metallic) är 21 de enda kända metalliclackerna på Volvo Amazon. Provfärgen 53/92 är troligen också en metallicfärg.

Färgkoder

I tabellen nedan framgår de officiella färgnamnen som bilarna levererades som. Av marknadsföringsskäl var det vanligt att samma färgkod benämndes olika på olika marknader och därför har flera färgnamn. Notera att alla färger listade på ett modellår inte nödvändigtvis var tillgängliga på alla marknader samtidigt, något som i synnerhet gäller kring modellåret 1961 i övergången från tvåfärgade till enfärgade bilar samt då Volvo 122 S lanserades i USA. Alla färger var heller inte tillgängliga på alla utföranden. Speciellt Volvo Amazon Favorit och Volvo Amazon 123 GT hade begränsade färgutbud, som dessutom också varierade per marknad. Volvo Amazon Favorit sålde t.ex. väldigt bra i Norge och Danmark och fanns där att få som körsbärsröd (46) och ljusblå (95), färger som inte fanns att få på Favorit i Sverige. På samma sätt fanns Volvo Canadian GT som ljusgrön (91) och ljusblå (95). Sammansättningsfabrikerna i Sydafrika och i Chile lackade själva de bilar de slutmonterade och dessa skeppades från Göteborg med fältet för färg tomt på typplåten. Dessa bilar finns därför i andra färger än de som producerades i Sverige.

Det finns fler avvikelser. Till exempel tog färgen californiavit (42) ett uppehåll 1963 till 1968 då pärlvit (79) var enda vita alternativ. Andra mindre avvikelser förekommer också, inklusive speciallackerade fabrikslevererade bilar - vägverksgul (55) och militärgrön (58) är två exempel, liksom kungsblå (31) som var den färg samtliga av den långa rad Amazoner som årligen mellan 1958 och 1966 levererades till det danska hovet hade. Ett annat exempel är Brandförsvaret som använde sig av Amazon Herrgårdsvagn som befälsbilar med lacken körsbärsröd (46), en kombination som inte såldes till privatpersoner.

En annan kortlivad produktionsfärg på Volvo Amazon var blågrön (85) som finns på tidiga bilar av årsmodell 1964 (och även på PV 544), men som utgick på grund av kvalitetsproblem. Enligt uppgift torkade färgen för långsamt och stoppade upp hela produktionen varpå den fick utgå. Värt att notera är också att Volvo inte är konsekventa i användandet av sina egna färgkoder: till exempel betyder 59 pärlgrå tidiga år (före 120-serien) och senare olivgrön. Hur Volvo själva lyckades hålla ordning på denna röra av färger förblir ett mysterium.

Bilden ovan föreställer typplåten på Volvos första serietillverkade Amazon. Uppgifterna avser uppifrån typbeteckning (P 1200), chassinummer (1), färg utvändigt (12), färg invändigt (12) samt klädsel (455). Bilen är idag gråvit med svart tak, men var enligt uppgift lackerad duvblå med vitt tak från fabrik och det är troligen innebörden av färgkod 12. Bilen finns bevarad på Svedinos bilmuseum i Halländska Ugglarp men är i ett tämligen miserabelt skick. Bilder av interiören visar dock hur färgen duvblå såg ut, då bilen inte är omlackad på insidan.

En del färgkoder anges med ytterligare en siffra, t.ex. 79-1, vilken indikerar en annan nyans av 79. Färgen skall motsvara Volvos pärlvit (79) men nyansskillnader kan alltså förekomma. De flesta återförsäljare rekommenderar därför att bättringsfärg konsekvent köpes med samma nummer. Volvo själva säljer dock bättringsfärg till både 79 och 79-1 under samma detaljnummer (277346). Kända nyanser för Volvo Amazon är 31-4*, 56-1, 60-1, 67-1, 79-1, 80-1, 80-2 och 95-1.

Klicka här för en ännu ofullständig förteckning över färg- och klädselkombinationer.

Notera att exemplen nedan endast är till för att illustrera och inte utgör exakt färgmatchning.

* Specialleverans till danska hovet. Bl.a. P12134VK182906, S-1217 (?).

Färgkod
Färg
Exempel
årsmodell
Kommentar
19 Svart 1957 - 1970 Herrgårdsvagnen endast 1966 - 1967.
31 Midnattsblå / kungsblå 1961
35 Midnattsblå / kungsblå 1961
42 Californiavit / elfenbensvit 1961 - 1962, 1969 - 1970 Även ch.-nr. 2 (1957)
46 Körsbärsröd / rubinröd / karminröd 1962 - 1970 Även Herrgårdsvagnen (t.ex. P22134VF33749, P223361P65608)
49 Tvåfärgad: Svart med gråbeige tak 1957 - 1961 Svart (19) och gråbeige (65)
50 Tvåfärgad: Gråbeige med svart tak 1957 - 1961 Gråbeige (65) och svart (19)
51 Tvåfärgad: Körsbärsröd med gråbeige tak 1957 - 1961 Körsbärsröd (46) och gråbeige (65)
54 Tvåfärgad: Midnattsblå med gråbeige tak 1957 - 1961 Midnattsblå (31) och gråbeige (65). Fr.o.m. ch.-nr. 1933.
56, 56-1 Olivgrön 1957 - 1961
59 Olivgrön 1959 - 1961
60, 60-1 Polisutförande 1966 - 1970 Svart (19) och vit (189). 60-1 se P221341SP72173.
63 Svart 1959 - 1966? Ovanlig. Endast Sverige? Endast polisen?
65 Gråbeige / ljusgrå / pastellgrå 1961 - 1962 Endast USA 1961.
67, 67-1 Skifferblå 1961 - 1964
72 Dovhjortsbrun / brun 1962 - 1963 Ej Herrgårdsvagnen.
73 Dimgrön / ljusgrön 1961 - 1963
79, 79-1 Pärlvit / vit 1963 - 1968
80, 80-1, 80-2 Grafitgrå / grå 1963 - 1966 80-2 se P22134VE25356.
84 Gyllengul / gul 1964 - 1965
85 Blågrön / turkos 1964 Tidiga bilar. Utgick p.g.a. kvalitetsproblem. Även på PV 544.
89 Ljusblå 1965 - 1966
90 Mörkblå / marinblå 1965 - 1966
91 Ljusgrön 1966 - 1967
94 Mörkgrön / djupgrön 1967 - 1970
95, 95-1 Ljusblå / isblå 1967 - 1968
96 Mörkblå / kungsblå / stillahavsblå 1967 - 1970
97 Ljusgul / gul / sandgul / saharagul 1968 - 1969
99 Mellanblå / medelhavsblå 1969 - 1970

Det ska enligt uppgift finnas ytterligare en variant av färgen ljusblå, färgkod 86, under årsmodellerna 1965-1966 men då denna ännu inte gått att få verifierade tas den inte upp i tabellen ovan. Det är fullt möjligt att den existerar dock, om inte annat så för att Volvo har flera andra färgdubletter på Volvo Amazon (31 och 35, 56 och 59).

Svartvita polisbilar levererades redan 1958, men typiskt med färgkod 19 angiven. Polisbilarna utgick från standardvagnens sportutförande (Amazon Sport, 122 S) och utrustades vid en särskild avdelning efter det att bilen lämnat produktionslinjen. Avvikelser i färg förekommer därför. Civila polisbilar - typiskt svarta (19) - har ej färgkod 60 men väl ett avslutande P efter typbeteckningens årsmodellsbokstav samt S-kod(er) för polisutförande. Polisbilar har levererats med alla möjliga inredningar, av vilka några själva har varit S-koder, men var företrädelsevis röda.

Färger per årsmodell

Nedan följer i princip samma tabell igen fast listad efter modellår (d.v.s. vilka färger fanns en given årsmodell). Notera att Volvo åtminstone marknadsförde att vissa färger endast fanns i kombination med vissa inredningar (se avsnittet om färgkombinationer) och med vissa motor- och växellådsalternativ. Till det kommer det faktum att avvikelser från vad som marknadsfördes garanterat finns, dels för att både utbud och marknadsföring såg olika ut på olika marknader och dels för att en betalande kund med en bestämd uppfattning om hur han eller hon ville ha sin bil hade väldigt goda förutsättningar att få som de ville hos Volvo. Provfärger eller andra specialfärger tas inte upp i denna förteckning.

årsmodell
Färger
Kommentarer
1957 Svart (19)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olivgrön (56)
1958 Svart (19)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olivgrön (56)
1959 Svart (19)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olivgrön (56, 59)
1960 Svart (19)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olivgrön (56, 59)
1961 Svart (19)
Midnattsblå (31, 35)
Californiavit (42)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olive green (56, 59)
Gråbeige (65)
Skifferblå (67)
Dimgrön (73)
1962 Svart (19)
Californiavit (42)
Körsbärsröd (46)
Gråbeige (65)
Skifferblå (67)
Dovhjortsbrun (72)
Dimgrön (73)
1963 Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Skifferblå (67)
Dovhjortsbrun (72)
Dimgrön (73)
Pärlvit (79)
Grafitgrå (80)
1964 Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Skifferblå (67)
Pärlvit (79)
Grafitgrå (80)
Gyllengul (84)
Blågrön (85)
1965 Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Pärlvit (79)
Grafitgrå (80)
Gyllengul (84)
Ljusblå (89)
Mörkblå (90)
1966 Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Pärlvit (79)
Grafitgrå (80)
Ljusblå (89)
Mörkblå (90)
Ljusgrön (91)
1967 Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Pärlvit (79)
Ljusgrön (91)
Mörkgrön (94)
Ljusblå (95)
Mörkblå (96)
1968 Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Pärlvit (79)
Mörkgrön (94)
Ljusblå (95)
Mörkblå (96)
Ljusgul (97)
1969 Svart (19)
Californiavit (42)
Körsbärsröd (46)
Mörkgrön (94)
Mörkblå (96)
Ljusgul (97)
Blå (99)
1970 Svart (19)
Californiavit (42)
Körsbärsröd (46)
Mörkgrön (94)
Mörkblå (96)
Blå (99)

I samtida försäljningslitteratur skriver Volvo att Amazonens kaross "Undergår en genomgripande rostskyddsbehandling där den först tvättas mycket noga, varefter plåten fosfateras och får en lätt etsad yta som ökar färgens vidhäftningsförmåga. Därefter doppas den i en speciell rostskyddsfärg, torkas och är efter kontroll färdig för behandling i Volvos moderna måleri. I måleriet påsprutas de hållbara grund- och mellanlackerna och den slagtåliga och vackra ytlacken och bränns i ugnar. Tack vare de noggranna förarbetena och de moderna lackeringsmetoderna får karossen en glänsande vacker yta, som bibehåller sin lyster och sina skyddande egenskaper under mycket lång tid."

Bättringsfärger

En del färgkoder är synonyma med varandra, dvs samma färg levereras under samma detaljnummer för flera färgkoder. T.ex. anger Volvo följande bättringsfärger i en tillbehörskatalog. Notera att alla färgkoder inte gäller för Volvo Amazon. Tabellen avser ge en fingervisning om att trots Volvos flora av färgkoder så är flera av dem egentligen identiskt samma färg, åtminstone ur ett bättringsfärgshänseende.

Färg
Färgkoder
Detaljnummer
Svart 19, 49, 50 277020
Midnattsblå 31, 35, 45, 54 277022
Californiavit 42 277024
Körsbärsröd 43, 46, 51 277025
Gråbeige 43, 44, 45, 49, 50, 51, 54, 65 277026
Gyllenbeige 48 277028
Olivgrön 56, 56-1, 68, 68-1 277029
Skifferblå 67, 67-1 277030
Dovhjortsbrun 72 277031
Dimgrön 73 277032
Pärlvit 79, 79-1 277346
Grafitgrå 80, 80-1 277350
Gyllengul 84 277448

Provfärger

Ett mindre antal bilar lackades i provfärger. Dessa bilar har sifferkombinationen "53" angiven före färgkoden (just "53" betyder att färgtillverkaren är DuPont). Ibland stansar Volvo in tecknet "/" mellan 53 och färgkoden och ibland tecknet "-". Med undantag för 53/102 är det ett mycket begränsat antal bilar som lackats i provfärger, ofta endast ett exemplar per provfärg. 53/102 var relativt vanlig på 1967 års 123 GT - kanske så många som 100 exemplar - och förekommer också på 121 samma år. Den nämns även i verkstadsmeddelanden från Volvo.

En del tidiga provfärger, som 53/23 och 53/27, blev senare produktionsfärger på Volvo Amazon. Man kan även ana mönstret hos 53/64 som var en testfärg i kulören mörkblå på årsmodell 1964. Året efter kom som bekant mörkblå som en officiell produktionsfärg, nu med färgkod 90 (ersatt 1967 av färgkod 96). Stålblå metallic (102) är en officiell produktionsfärg på Volvo 164 och på P 1800 men blev aldrig det på Amazon.

Fler provfärger än de som förekommer i tabellen nedan kan förekomma.

Färgkod
Färg
årsmodell
Kommentar
53/23 Dimgrön 1961 ch.-nr. 56087 (P 120)
53/24 Olivgul 1961 ch.-nr. 56088 (P 120)
53/25 Molnblå 1961 ch.-nr. 56089 (P 120)
53/26 Sälbrun 1961 ch.-nr. 56090, 61396 (P 120)
53/27 Dovhjortsbrun 1961 ch.-nr. 56094, 61398 (P 120)
53/28 Marinblå 1961 ch.-nr. 56091 (P 120)
53/29 Djupblå 1961 - 1962 ch.-nr. 56092, 94443 (P 120)
53/30 Nattblå 1961 ch.-nr. 56093 (P 120)
53/31 Mercedesgrå 1961 - 1962 ch.-nr. 61397, 94441 (P 120)
53/33 <ej angiven> 1962 ch.-nr. 94442 (P 120)
53/34 <ej angiven> 1962 ch.-nr. 94440 (P 120)
53/56 <ej angiven> 1964 ch.-nr. 8392 (P 220)
53/57 <ej angiven> 1964 ch.-nr. 8393 (P 220)
53/58 <ej angiven> 1964 ch.-nr. 8394 (P 220)
53/59 <ej angiven> 1964 ch.-nr. 8395 (P 220)
53/60 <ej angiven> 1964 ch.-nr. 8396 (P 220)
53/64 Mörkblå 1964 ch.-nr. 76363 - 76372 (P 130, 121)
53/65 Gråbeige 1964 ch.-nr. 78416 - 78421 (P 130)
53/90 Silver metallic 1966 ch.-nr. 189059 - 189062 (P 130, 122 S)
53/91 Blågrön metallic 1967 - 1968 ch.-nr. 234837 - 234937, 235787 - 235817, 237351, 237993 (P 130 *), 62767 (P 220, 122 S)
53/92 <okänd> 1967 P 130, 121
53/102 Stålblå metallic 1967 ch.-nr. 230401, 233390, 233622, 233982 (P 130 **)

* Företrädelsevis 123 GT, men även enstaka 121 (t.ex. ch.-nr. 237351 och 237993) och 122 S (t.ex. ch.-nr. 62767).
** Företrädelsevis 123 GT, men även enstaka 121 (t.ex. ch.-nr. 241848, 241868, 243358, 243366 och 249574).

Exempel på typbeteckningsplåtar från Amazoner med provfärger:

53/64
53/90
53/91
53/92
53/102


Volvo Amazon
Volvo Amazon Picture Gallery  is an independent website with photos, chassis number database, handbooks, manuals, and other documentation related to Volvo Amazon. Please send us an e-mail if you want to add pictures to the gallery and database or if you have documents that you want to share with the rest of us. There is no fee or club affiliation required to register a car in the gallery. We welcome Volvo Amazons in any shape and condition!


We run and maintain this web site in our spare time and solely based on our genuine interest of the Volvo Amazon. If you appreciate our work, please consider a donation using the button to the right.


Karl Eric Mlberg and Fredrik Lofter