Volvo Amazon Picture Gallery  Volvo Amazon Picture Gallery 

Volvo Amazon Produktionsfärger

Färgkoden beskriver bilens ursprungliga färglackering från fabrik och återfinns på typregistreringsskylten i motorrummet. Färgkoderna på denna sida representerar de normala och officiella färgerna som fanns på Volvo Amazon mellan 1957 och 1970 i Sverige. Samma färgkod förekommer på flera olika Volvo-modeller, t.ex. återfinns mörkblå (96) både på Amazon och på 140-serien. Naturligtvis är det exakt samma färg. Även provfärger som först testades på Volvo Amazon blev senare produktionsfärger på P 1800 och 164.

Avsnitt: Enfärgat och tvåfärgat Metallic Färgkoder Nyanser Färger per årsmodell Bättringsfärger Provfärger
Enfärgat och tvåfärgat

Från att ha funnits som tvåfärgade de första åren kom Volvo Amazon att bli enfärgad i början av 1960-talet, om man bortser från Polisutförandet. De första enfärgade bilarna var tillval redan från starten 1956, blev mer tillgängliga 1961 och blev från årsmodell 1962 standard. De båda prototyperna X1 och X2 (läs mer om dem i avsnittet om historia) var tvåfärgade och en klar majoritet av alla tillverkade Amazoner fram till årsmodell 1961 var tvåfärgade. Inledningsvis fanns Amazon som svart med gråbeige tak (färgkod 49), gråbeige med svart tak (färgkod 50), körsbärsröd med gråbeige tak (färgkod 51) och lite senare, från ch.-nr. 1933, som midnattsblå med gråbeige tak (färgkod 54).

Prototyperna liksom de c:a tio första produktionsbilarna har dörrbågarna lackerade i samma färg som taket, något som därefter utgick (troligen blev det för dyrt).

Enfärgade bilar före 1961 är ovanliga, men Volvo skriver uttryckligen i försäljningsbroschyrer redan 1956 att enfärgade bilar finns som tillval (bl.a. RK 6112 sida 2). Bland dessa är svart (färgkod 19) och olivgrön (färgkod 56) framträdande medan röd (färgkod 46) och californiavit (färgkod 42) tillkommer 1959. Volvo levererade även enfärgat midnattsblå (färgkod 31) vagnar till det danska hovet varje år med start 1958. Men faktum är att de allra flesta kunder ville ha sin Amazon tvåfärgad och det är lätt att förstå varför - det är onekligen ett av bilens verkliga karaktärsdrag.

Wilsgaard provar

I mitten av 1950-talet var tvåfärgade bilar ordentligt i ropet och att detta fanns med i planerna för Volvo Amazon redan från början bekräftas av att de första prototyperna X1 och X1 var tvåfärgade. Men vilka färgkombinationer skulle Amazonen få? Sedan tidigare har det varit känt att Volvo laborerade friskt med färger och inredningar tidigt under produktionen av sin nya modell Amazon, och det har visat sig att Jan Wilsgaard tidigt bestämde sig för att prova ut lämpliga färgkombinationer på de omkring 20 första serietillverkade bilarna och även ha olika typer av inredningar i dessa för att slutligen välja ut vilka tvåfärgskombinationer ihop med vilka inredningar som skulle användas i den fortsatta serietillverkningen av Volvo Amazon.

Del av produktionskorten för ch.-nr. 1-5.

Vintern 2021 hittades dokument i Volvos Historiska Arkiv undertecknade Jan Wilsgaard den 25:e juni 1956 som listar dessa provfärger. Wilsgaard hade helt enkelt valt ut fem stycken färger vilka han numrerade 1 till 5. Siffran 1 angav vit, 2 angav grå, 3 angav blå, 4 angav röd och 5 angav svart. Därefter provades kombinationer av dessa färger ut för tvåfärgade bilar, där den första siffran i kombinationen angav färgen på bilens tak och den andra siffran i kombinationen angav färgen på bilens kaross i övrigt. Rent matematiskt lämnar detta 25 kombinationer varav fem då blir enfärgade (11, 22, 33, 44 och 55).

Ch.-nr.
WFK
Färgkombination
Kommentar
1 12 Grå med vitt tak
2 42 Grå med rött tak
3 41 Vit med rött tak
4 21 Vit med grått tak
5 23 Blå med grått tak Senare produktionsfärg (FK) 54 *
6 51 Vit med svart tak
7 14 Röd med vitt tak Även ch.-nr. 21-25
8 13 Blå med vitt tak
9 52 Grå med svart tak Senare produktionsfärg (FK) 50 *
10 25 Svart med grått tak Senare produktionsfärg (FK) 49 *
11 31 Vit med blått tak
12 24 Röd med grått tak Senare produktionsfärg (FK) 51 *
13 32 Grå med blått tak
14 55 Enfärgad svart Senare produktionsfärg (FK) 19 *
15 33 Enfärgad blå Senare produktionsfärg (FK) 31 *
16 22 Enfärgad grå Senare produktionsfärg (FK) 65 *
17 11 Enfärgad vit Senare produktionsfärg (FK) 42 *
18 44 Enfärgad röd Senare produktionsfärg (FK) 46 *
19 54 Röd med svart tak
20 45 Svart med rött tak
21-25 14 Röd med vitt tak

Wilsgaard ratade en del uppenbart konstiga kombinationer och som framgår provades inte kombinationer med rött och blått och ej heller svart och blått. Ingen bil lackades heller i kombinationen 15 (svart med vitt tak).

* Nyansskillnader kan förekomma.

Den blå provfärgen ska enligt Wilsgaards PM bytas ut mot en "något ljusare blå" vid årsskiftet 1956/1957, men om så skedde är oklart. Samma PM listar detaljnumren för dessa fem provfärger.

En del av dessa provkombinationer, vi kan kalla dem Wilsgaard-färgkoder (WFK), råkar sammanfalla med Volvos ordinarie färgkoder (FK) använda såväl innan Amazonserien som på Amazonserien senare under produktionen. Exempel är 21 (maroonröd metallic), 25 (beige), 42 (californiavit) och 54 (midnattsblå med gråbeige tak). Därav har detta med färger på tidiga serietillverkade Amazoner varit svårt att tyda. Exempelvis var californiavit (42) både vanlig och populär på PV 444 vid samma tid som Amazonen lanserades.

Den första bilden i avsnittet om färger får bli en svartvit, troligen tagen hösten 1956 och med fotomodell varför den troligtvis var tänkt att användas i marknadsföringssyften. Bilen på bilden är högst troligt chassinummer 2: grå med rött tak.

Även chassinummer 10 användes av Volvo för marknadsföring. Bilen inregistrades med registreringsnummer O45930 den 3:e april 1957 med AB Volvo som ägare och användes kort därefter som testbil i tidningen Motor #14 1957.

Men det är inte bara i början av produktionen som Volvo provade ut nya färger och färgkombinationer. Även längre fram gjorde man det, och man provade både andra nyanser av befintliga kombinationer (t.ex. hittar vi i leveransböckerna att ch.-nr. 30131 är levererad som "blå/citrongrå" och ch.-nr. 30132 som "blå/ostronvit") liksom helt nya färger. Det senare är extra tydligt i samband med att andra, nya Volvomodeller introducerades. 1961 lanserades P 1800 och ungefär samtidigt övergick Amazon från att vara tvåfärgad till att bli enfärgad. Under denna period laborerades det friskt med färger på Amazon. Inför lanseringen av 140-serien ser vi också ett ökat användande av färger på Amazon som inte alltid blev produktionsfärger på just Amazon, men väl på andra Volvo-modeller, som stålblå metallic (102). Syftet verkar alltså inte ha varit att skapa extra ovanliga Amazoner utan istället att prova ut nya färger för både Amazon och för andra modeller.

Färgerna i de tvåfärgade bilarna är synonyma med varandra, det vill säga att den svarta färgen i 49 respektive 50 är färgkod 19. På samma sätt är den röda färgen i 51 färgkod 46 (som i sin tur även är synonym med andra röda färger som inte förekommer på Amazon, t.ex. 43), och den midnattsblå färgen i 54 är färgkod 31 (synonym även med 35 och 45). Den gråbeiga färgen i de tvåfärgade bilarna har färgkod 65. 1961 års modell var den sista där tvåfärgad lack fanns som alternativ. Polisbilarna var tvåfärgade (svarta och vita) och fanns i produktion fram till 1970 men de första åren har de typiskt färgkod 19 angiven (inte 60). De allra första polismålade bilarna som Volvo levererade till svenska statspolisen var Volvo Amazon och hade vita tak (senare svarta). Totalt levererade Volvo c:a 750st Volvo Amazon i polisutförande (inklusive civilpolisbilar) till den svenska polisen.

Metallic

1952 lanserade Volvo den klassiska maroonröda färgen av så kallad metallikromtyp på PV 444 (som dittills mest funnits att få som antingen svart eller grå). Metallikrom var den tidens metalliclack, en vacker lysande cellulosabaserad lack som var oerhört svårskött - den vackra lystern försvann snabbt trots nogrann skötsel och lacken var allmänt väldigt ömtålig. Färgkoden var 8 och ersattes 1955 av en syntetisk lack i samma kulör, nu med färgkod 21. Det skulle enligt uppgifter finnas enstaka tidiga Volvo Amazon med färgkod 21 (röd metallic) från fabrik, men i skenet av Wilsgaards provfärger ovan så ter det sig mer sannolikt att just FK 21 misstagits för WFK 21. Senare under produktionen av Volvo Amazon provar Volvo ut flera metallicfärger på Amazon, men dessa är just provfärger och undantaget 53/102 (stålblå metallic) rör det sig om ett mycket begränsat antal bilar. Andra exempel på metallicfärger som använts som provfärger på Volvo Amazon är 53/90 (silver metallic) och 53/91 (blågrön metallic). Provfärgen 53/92 är troligen också en metallicfärg. Läs mer om provfärger längre ned på sidan.

Färgkoder

I tabellen nedan framgår de officiella färgnamnen som bilarna levererades som. Av marknadsföringsskäl var det vanligt att samma färgkod benämndes olika på olika marknader och därför har flera färgnamn. Notera att alla färger listade på ett modellår inte nödvändigtvis var tillgängliga på alla marknader samtidigt, något som i synnerhet gäller kring modellåret 1961 i övergången från tvåfärgade till enfärgade bilar samt då Volvo 122 S lanserades i USA. Alla färger var heller inte tillgängliga på alla utföranden. Speciellt Volvo Amazon Favorit och Volvo Amazon 123 GT hade begränsade färgutbud, som dessutom också varierade per marknad. Volvo Amazon Favorit sålde t.ex. väldigt bra i Norge och Danmark och fanns där att få som körsbärsröd (46) och ljusblå (95), färger som inte fanns att få på Favorit i Sverige. På samma sätt fanns Volvo Canadian GT som ljusgrön (91) och ljusblå (95). Sammansättningsfabrikerna i Mexiko, Sydafrika och i Chile lackade själva de bilar de slutmonterade och dessa skeppades från Göteborg med fältet för färg tomt på typplåten. Dessa bilar finns därför i andra färger än de som producerades i Sverige.

Det finns fler avvikelser. Till exempel tog färgen californiavit (42) ett uppehåll 1963 till 1968 då pärlvit (79) var enda vita alternativ. Andra mindre avvikelser förekommer också, inklusive speciallackerade fabrikslevererade bilar - vägverksgul (55) och militärgrön (58) är två exempel, liksom kungsblå (31) som var den färg samtliga av den långa rad Amazoner som årligen mellan 1958 och 1966 levererades till det danska hovet hade. Ett annat exempel är Brandförsvaret som använde sig av Amazon Herrgårdsvagn som befälsbilar med lacken körsbärsröd (46), en kombination som inte såldes till privatpersoner.

En annan kortlivad produktionsfärg på Volvo Amazon var blågrön (85) som finns på tidiga bilar av årsmodell 1964 (och även på PV 544), men som utgick på grund av kvalitetsproblem. Enligt uppgift torkade färgen för långsamt och stoppade upp hela produktionen varpå den fick utgå. Värt att notera är också att Volvo inte är konsekventa i användandet av sina egna färgkoder: till exempel betyder 59 pärlgrå tidiga år (före 120-serien) och senare olivgrön. Hur Volvo själva lyckades hålla ordning på denna röra av färger förblir ett mysterium.

Bilden ovan föreställer typplåten på Amazonen med ch.-nr. 1. Uppgifterna avser uppifrån typbeteckning (P 1200), chassinummer (1), färg utvändigt (12), färg invändigt (12) samt klädsel (455). Bilen är idag gråvit med svart tak, men var enligt Wilsgaards provfärgsnomenklatur (se ovan) lackad grå med vitt tak från fabrik. Möjligen lackades bilen om i Volvos regi efter det att produktionsfärgerna för Volvo Amazon hade beslutats, men det är inte utrett. Bilen finns bevarad på Svedinos bilmuseum i Halländska Ugglarp men är i ett tämligen miserabelt skick. På bilder av interiören framträder även en duvblå-liknande färg, då bilen inte är omlackad på insidan.

Klicka här för en ännu ofullständig förteckning över färg- och klädselkombinationer listade per årsmodell.

Notera att exemplen nedan endast är till för att illustrera och inte utgör exakt färgmatchning.

Färgkod
Färg
Exempel
Årsmodell
Kommentar
19 Svart 1957 - 1970 Inte på Herrgårdsvagnen.
31 Midnattsblå / kungsblå 1961
35 Midnattsblå / kungsblå 1961
42 Californiavit / elfenbensvit 1959 - 1962, 1969 - 1970 Endast USA 1959.
46 Körsbärsröd / rubinröd / röd 1962 - 1970 Även Herrgårdsvagnen (t.ex. P22134VF33749, P223361P65608)
49 Tvåfärgad: Svart med gråbeige tak 1957 - 1961 Svart (19) och gråbeige (65)
50 Tvåfärgad: Gråbeige med svart tak 1957 - 1961 Gråbeige (65) och svart (19)
51 Tvåfärgad: Körsbärsröd med gråbeige tak 1957 - 1961 Körsbärsröd (46) och gråbeige (65)
54 Tvåfärgad: Midnattsblå med gråbeige tak 1957 - 1961 Midnattsblå (31) och gråbeige (65). Fr.o.m. ch.-nr. 1933.
56, 56-1 Olivgrön / lindblomsgrön 1957 - 1961
59 Olivgrön / lindblomsgrön 1959 - 1961
60, 60-1 Polisutförande 1966 - 1970 Svart (19) och vit (189). 60-1 se P221341SP72173.
63 Svart 1959 - 1966? Ovanlig. P12104UVB31440.
65 Gråbeige / ljusgrå / pastellgrå 1961 - 1962 Endast USA 1961.
67, 67-1 Skifferblå / pastellblå 1961 - 1964
72 Dovhjortsbrun / brun 1962 - 1963 Ej Herrgårdsvagnen.
73 Dimgrön / ljusgrön 1961 - 1963
79, 79-1 Pärlvit / vit 1963 - 1968
80, 80-1, 80-2 Grafitgrå / grå 1963 - 1966 80-2 se P22134VE25356.
84 Gyllengul / gul 1964 - 1965
85 Blågrön / turkos 1964 Tidiga bilar. Utgick p.g.a. kvalitetsproblem. Även på PV 544.
86 Blå eller grön? 1963 Endast 12298VF till Arica, Chile. Färgen ännu ej utredd.
89 Ljusblå 1965 - 1966
90 Mörkblå / marinblå 1965 - 1966
91 Ljusgrön 1966 - 1967
94 Mörkgrön / djupgrön / grön 1967 - 1970
95, 95-1 Ljusblå / isblå 1967 - 1968
96 Mörkblå / kungsblå / stillahavsblå 1967 - 1970
97 Ljusgul / gul / sandgul / saharagul 1968 - 1969
99 Mellanblå / medelhavsblå 1969 - 1970

Röda (46) Herrgårdsvagnar sälj inte till privatkunder och finns följaktligen inte med i försäljningsbroschyrer. Detta gäller alla marknader. Dock levererar Volvo Herrgårdsvagnar i fk 46 till Brandförsvaret där de används som befälsbilar. För exempel klicka på länken i tabellen ovan. Precis som röda sedanmodeller med svart inredning. Samma sak gäller svarta (19) Herrgårdsvagnar. De existerar då de såldes till Statspolisen i Sverige, vilket bilden nedan visar, där de ersatte större modeller av andra märken och användes för patrulluppdrag och längre körningar. Men de såldes inte till privatpersoner i den färgen. Det är dock oklart om färgkoden på dessa är 19 eller om den är 63.

Av Volvos leveransböcker framkommer att färgkod 86 levererades på Amazon under årsmodell 1963 på ett hundratal bilar skeppade för sammansättning till Arica, Chile med start vid ch.-nr. 130222 (även ch.-nr. 134283-134378). Dessa bilar har höga ch.-nr. i serien för årsmodell 1963 medan fabriken öppnade under juni-juli 1963. Varför sammansättningsfabriken i Arica målade vissa av sina CKD själva och vissa kom färdiglackade från Göteborg är inte klarlagt, men troligen berodde det på att sammansättningsfabriken inte hade klart med sitt egna måleri samtidigt som man ville komma igång med slutmonteringen. Färgkod 86 anges vara antingen blå, grön eller någonting däremellan vilket trots allt verkar rimligt eftersom färgkod 85 är just blågrön och användes under ungefär samma period. Det har ännu inte dykt upp några bilder på en Amazon med färgkod 86 stansat i typplåten.

Enfärgade bilar före 1961 är som nämnts ovanliga, men förekommer. Nedan en reklambild från Volvo på en enfärgad röd (46) B16-bil. Årsmodellen på just den bilen är okänd men mer känt är att Volvo ställde upp med inte mindre än fyra bilar, alla enfärgat röda 122 S i 1959 års upplaga av Daily Express BRDC International Trophy i Klass B på Silverstone med legendaren Gunnars Andersson på en imponerande 1:a plats och med två av de andra tre bilarna på en 2:a respektive 4:e plats. Amazondominans i rött!

Svartvita polisbilar levererades redan 1958, men typiskt med färgkod 19 angiven. Polisbilarna utgick från standardvagnens sportutförande (Amazon Sport, 122 S) och utrustades vid en särskild avdelning efter det att bilen lämnat produktionslinjen. Avvikelser i färg förekommer därför. Civila polisbilar - typiskt svarta (19) - har ej färgkod 60 men väl ett avslutande P efter typbeteckningens årsmodellsbokstav samt S-kod(er) för polisutförande. Polisbilar har levererats med alla möjliga inredningar, av vilka några själva har varit S-koder, men var företrädelsevis röda.

Det finns exempel på att Volvo har lackat om en redan lackad kaross när man har introducerat en ny färg, och många gånger har man inte gjort ett särskilt bra jobb. När dimgrön (73) introduceras 1962 verkar man ha lackat om karosser ursprungligen målade skifferblå (67), en färg som introducerades året innan. Den skifferblå färgen syns tydligt i bagagerum och motorrum medan resten av bilen är lackad dimgrön. Samma fenomen förekommer bland bilar lackade i provfärger (se längre ned på sidan) och även när färgen blågrön (85) introduceras 1964 där flera av dessa bilar verkar ha varit svarta (19) från början.

Nyanser

En del färgkoder anges med ytterligare en siffra, t.ex. 79-1, vilken indikerar en annan leverantör (färgtillverkare) och potentiellt en annan nyans av 79. Anledningen är att Volvo använder sig av flera olika underleverantörer för vissa av sina täcklacker. Färgen skall motsvara Volvos pärlvit (79) men nyansskillnader kan alltså förekomma. Volvo rekommenderar därför att bättringsfärg konsekvent köpes med samma nummer. En del nyanser anser Volvo vara synonyma med varandra och säljer följdaktligen bättringsfärger för flera nyanser (t.ex. 79 och 79-1) under samma detaljnummer (277346). Kända nyanser för Volvo Amazon är 31-4*, 56-1, 60-1**, 67-1, 79-1, 80-1, 80-2 och 95-1.

Fram till och med årsmodell 1977, långt efter det att Amazon har pensionerats som modell, numreras nyanserna efter när i tiden de införs i produktionen. Så ex.vis 80 levererades av första leverantör, 80-1 av andra leverantör och så vidare. Från och med årsmodell 1978 anger numreringen istället vilken tillverkare det handlar om:

  • -1 = Glasurit (BASF)
  • -2 = Herberts
  • -3 = Beckers
  • -4 = ICI
  • -5 = Sikkens (AKZO)
  • -6 = Lewis
  • -7 = Sigma

* Specialleverans till danska hovet. Bl.a. P12134VK182906, S-1217. Implicerar att även 31-1, 31-2 och 31-3 existerar, men inte nödvändigtvis på Amazon.
** Avser den vita färgen i färgkod 60, som är en tvåfärgslackering.

Färger per årsmodell

Nedan följer i princip samma tabell igen fast listad efter modellår (d.v.s. vilka färger fanns en given årsmodell). Notera att Volvo åtminstone marknadsförde att vissa färger endast fanns i kombination med vissa inredningar (se avsnittet om färgkombinationer) och med vissa motor- och växellådsalternativ. Till det kommer det faktum att avvikelser från vad som marknadsfördes garanterat finns, dels för att både utbud och marknadsföring såg olika ut på olika marknader och dels för att en betalande kund med en bestämd uppfattning om hur han eller hon ville ha sin bil hade väldigt goda förutsättningar att få som de ville hos Volvo. Provfärger eller andra specialfärger tas inte upp i denna förteckning.

Årsmodell
Färger
Kommentarer
1957 Svart (19)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olivgrön (56)
1958 Svart (19)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olivgrön (56)
1959 Svart (19)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olivgrön (56, 59)
1960 Svart (19)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olivgrön (56, 59)
1961 Svart (19)
Midnattsblå (31, 35)
Californiavit (42)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olivgrön (56, 59)
Gråbeige (65)
Skifferblå (67)
Dimgrön (73)
1962 Svart (19)
Californiavit (42)
Körsbärsröd (46)
Gråbeige (65)
Skifferblå (67)
Dovhjortsbrun (72)
Dimgrön (73)
1963 Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Skifferblå (67)
Dovhjortsbrun (72)
Dimgrön (73)
Pärlvit (79)
Grafitgrå (80)
Ljusblå (86)
1964 Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Skifferblå (67)
Pärlvit (79)
Grafitgrå (80)
Gyllengul (84)
Blågrön (85)
1965 Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Pärlvit (79)
Grafitgrå (80)
Gyllengul (84)
Ljusblå (89)
Mörkblå (90)
1966 Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Pärlvit (79)
Grafitgrå (80)
Ljusblå (89)
Mörkblå (90)
Ljusgrön (91)
1967 Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Pärlvit (79)
Ljusgrön (91)
Mörkgrön (94)
Ljusblå (95)
Mörkblå (96)
1968 Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Pärlvit (79)
Mörkgrön (94)
Ljusblå (95)
Mörkblå (96)
Ljusgul (97)
1969 Svart (19)
Californiavit (42)
Körsbärsröd (46)
Mörkgrön (94)
Mörkblå (96)
Ljusgul (97)
Blå (99)
1970 Svart (19)
Californiavit (42)
Körsbärsröd (46)
Mörkgrön (94)
Mörkblå (96)
Blå (99)

I samtida försäljningslitteratur skriver Volvo att Amazonens kaross "Undergår en genomgripande rostskyddsbehandling där den först tvättas mycket noga, varefter plåten fosfateras och får en lätt etsad yta som ökar färgens vidhäftningsförmåga. Därefter doppas den i en speciell rostskyddsfärg, torkas och är efter kontroll färdig för behandling i Volvos moderna måleri. I måleriet påsprutas de hållbara grund- och mellanlackerna och den slagtåliga och vackra ytlacken och bränns i ugnar. Tack vare de noggranna förarbetena och de moderna lackeringsmetoderna får karossen en glänsande vacker yta, som bibehåller sin lyster och sina skyddande egenskaper under mycket lång tid."

Bättringsfärger

En del färgkoder är synonyma med varandra, dvs samma färg levereras under samma detaljnummer för flera färgkoder. T.ex. anger Volvo följande bättringsfärger i en tillbehörskatalog. Notera att alla färgkoder inte gäller för Volvo Amazon. Tabellen avser ge en fingervisning om att trots Volvos flora av färgkoder så är flera av dem egentligen identiskt samma färg, åtminstone ur ett bättringsfärgshänseende.

Färg
Färgkoder
Detaljnummer
Svart 19, 49, 50 277020
Midnattsblå 31, 35, 45, 54 277022
Californiavit 42 277024
Körsbärsröd 43, 46, 51 277025
Gråbeige 43, 44, 45, 49, 50, 51, 54, 65 277026
Gyllenbeige 48 277028
Olivgrön 56, 56-1, 68, 68-1 277029
Skifferblå 67, 67-1 277030
Dovhjortsbrun 72 277031, 277188
Dimgrön 73 277032
Pärlvit 79, 79-1 277346
Grafitgrå 80, 80-1 277350
Gyllengul 84 277448
Blågrön 85 277450

Provfärger

Ett mindre antal bilar lackades i provfärger. Dessa bilar har en nummerkombination bestående av två nummer som färgkod, där det första numret anger färgtillverkaren och det andra anger färgkoden. Vanligast är numret för färgtillverkaren DuPont, "53", men även "94" förekommer. Dock är det ännu okänt vilken tillverkare det var. Ibland stansar Volvo in tecknet "/" mellan numret för färgtillverkaren och färgkoden, och ibland tecknet "-". Med undantag för 53/102 är det ett mycket begränsat antal bilar som lackats i provfärger, ofta endast ett exemplar per provfärg, och dessa såldes normalt inte till privatpersoner utan användes som provvagnar och visningsvagnar (demobilar på modern svenska) eller såldes till Volvos anställda.

53/102 var relativt vanlig på 1967 års 123 GT - kanske så många som 100 exemplar - och ses inte sällan på samtida bilder från återförsäljares utställningshallar (som på bilden nedan). Färgen förekommer också på 121 samma år och nämns även i verkstadsmeddelanden från Volvo. 94/102 förekommer också, både på 121 och på 123 GT, årsmodell 1967 men är antagligen än mer ovanlig. Troligen är det samma färg (stålblå metallic) men med en annan tillverkare. Det verkar tydligt att Volvo föredrog DuPont.


Stålblå metallic (53-102) 123 GT visningsvagn hos återförsäljare.

Enligt uppgift från ägare av provfärgslackade Amazoner är dessa bilar sparsamt målade och grundfärgen lyser igenom på flera ställen i bland annat motorrum och bagagerum. Jämförelser av bilar lackade i samma provfärg visar också på förhållandevis stora nyansskillnader, vilket möjligen kan förklaras av just det att de bara tillverkades i enstaka exemplar och ofta långt ifrån varandra chassinummermässigt.

En del tidiga provfärger, som 53/23 och 53/27, blev senare produktionsfärger på Volvo Amazon. Man kan även ana mönstret hos 53/64 som var en testfärg i kulören mörkblå på årsmodell 1964. Året efter kom som bekant mörkblå som en officiell produktionsfärg, nu med färgkod 90 (ersatt 1967 av färgkod 96). Stålblå metallic (102) är en officiell produktionsfärg på Volvo 140, Volvo 164 och på P 1800 men blev aldrig det på Amazon.

Fler provfärger än de som förekommer i tabellen nedan kan förekomma.

Färgkod
Färg
Årsmodell
Kommentar
53/23 Dimgrön 1961 ch.-nr. 56087 (P 120)
53/24 Olivgul 1961 ch.-nr. 56088 (P 120)
53/25 Molnblå 1961 ch.-nr. 56089 (P 120)
53/26 Sälbrun 1961 ch.-nr. 56090, 61396 (P 120)
53/27 Dovhjortsbrun 1961 ch.-nr. 56094, 61398 (P 120)
53/28 Marinblå 1961 ch.-nr. 56091 (P 120)
53/29 Djupblå 1961 - 1962 ch.-nr. 56092, 94443 (P 120)
53/30 Nattblå 1961 ch.-nr. 56093 (P 120)
53/31 Mercedesgrå 1961 - 1962 ch.-nr. 61397, 94441 (P 120)
53/33 <ej angiven> 1962 ch.-nr. 94442 (P 120)
53/34 <ej angiven> 1962 ch.-nr. 94440 (P 120)
53/56 <ej angiven> 1964 ch.-nr. 8392 (P 220)
53/57 <ej angiven> 1964 ch.-nr. 8393 (P 220)
53/58 <ej angiven> 1964 ch.-nr. 8394 (P 220)
53/59 <ej angiven> 1964 ch.-nr. 8395 (P 220)
53/60 <ej angiven> 1964 ch.-nr. 8396 (P 220)
53/64 Mörkblå 1964 ch.-nr. 76363 - 76372 (P 130, 121)
53/65 Gråbeige 1964 ch.-nr. 78416 - 78421 (P 130)
53/90 Silver metallic 1966 ch.-nr. 189059 - 189062 (P 130, 122 S)
53/91 Blågrön metallic 1967 - 1968 ch.-nr. 234837 - 234937, 235787 - 235817, 237351, 237993 (P 130 *), 62767 (P 220, 122 S)
53/92 <okänd> 1967 P 130, 121
53/102 Stålblå metallic 1967 Bl.a. ch.-nr. 230401, 233390, 233622, 233982 (P 130 **)

* Företrädelsevis 123 GT, men även enstaka 121 (t.ex. ch.-nr. 237351 och 237993) och 122 S (t.ex. ch.-nr. 62767).
** Företrädelsevis 123 GT, men även enstaka 121 (t.ex. ch.-nr. 241848, 241868, 243358, 243366 och 249574).

Provfärg
Färg
Exempel
Årsmodell
Kommentar
53-90 Silver metallic 1966 Endast 122 S. Endast fyra kända exemplar.
53-91 Blågrön metallic 1967 Både på 121 och på 123 GT. Liknar produktionsfärg 111.
53-102 Stålblå metallic 1967 Både på 121 och på 123 GT. Senare produktionsfärg 102.

Exempel på typbeteckningsplåtar från Amazoner med provfärger:

53/64
53/90
53/91
53/92
53/102


Volvo Amazon
Volvo Amazon Picture Gallery  is an independent website with photos, chassis number database, handbooks, manuals, and other documentation related to Volvo Amazon. Please send us an e-mail if you want to add pictures to the gallery and database or if you have documents that you want to share with the rest of us. There is no fee or club affiliation required to register a car in the gallery. We welcome Volvo Amazons in any shape and condition!


We run and maintain this web site in our spare time and solely based on our genuine interest of the Volvo Amazon. If you appreciate our work, please consider a donation using the button to the right.


Karl Eric Mlberg and Fredrik Lofter