Volvo Amazon Picture Gallery  Volvo Amazon Picture Gallery 

Volvo Amazon Typbeteckningar

Volvo Amazon serietillverkades under 15 år i 14 årsmodeller i tre olika karosser och i flera olika utföranden. För att särskilja dessa och deras kombinationer från varandra används typbeteckningar. För att förstå typbeteckningarna underlättar det om man först tittar på de olika karosserna och utförandena samt vilka kombinationer av dessa som tillverkades.

Det är även bra med en förståelse både kring begreppet årsmodell och hur det inte är samma sak som kalenderår. Volvo själva börjar dock inte använda begreppet årsmodell förrän kring 1960, efter det att man tvingats in i det som en följd av sin lansering av Amazon och PV 544 i USA 1959. En konsekvens av det är att Amazoner med årsmodell före 1961 inte riktigt passar in i mallen. Det är med andra ord lite rökigt kring just årsmodeller mellan 1957 och 1961. Så som vi känner till årsmodell efter 1961 är att de omfattar bilar producerade mellan industrisemestrarna. Till exempel började årsmodell 1962 tillverkas i augusti 1961 och slutade tillverkas i juli 1962.

Avsnitt: Karosser Utföranden Typbeteckningar Typbeteckningar 1957-1960 Typbeteckningar 1961-1970 Polisutförande Förekommande typbeteckningar Andra benämningar Typskyltar S-koder Matching numbers
Karosser

Volvo Amazon tillverkades i tre olika karosser. Från början med årsmodell 1957 endast i fyradörrars sedan, vilken benämns P 120 (ibland även P 1200 men då avses de allra första årsmodellerna). Fyradörrars kaross slutade tillverkas i december 1966 och finns alltså kvar till och med halva årsmodell 1967. En bit in i årsmodell 1962, i oktober 1961, introduceras även tvådörrars sedan (kallas ibland coupe på utrikiska), vilken benämns P 130. Den lever kvar till det bittra slutet 1970 och den sista tillverkade Amazonen är följdaktligen en P 130. Senare under årsmodell 1962, i februari 1962, tillkommer Volvo Amazon Herrgårdsvagn, vilken benämns P 220. Sista årsmodellen för Herrgårdsvagnen är 1969 (även om den sista Herrgårdsvagnen tillverkades i oktober 1969, vilket är under 1970 års produktion).

P 1200 Fyradörrars sedan av tidig årsmodell (1957 - 1958)
P 120 Fyradörrars sedan (även P 1200), årsmodell 1957 - 1967
P 130 Tvådörrars sedan, årsmodell 1962 - 1970
P 220 Herrgårdsvagn (fem dörrar), årsmodell 1962 - 1969

Utföranden

Volvo Amazon finns i fyra olika utföranden: standardutförandet Favorit, specialutförandet 121, sportutförandet 122 S samt top of the line-modellen 123 GT. Volvo Amazon och Volvo Amazon Sport byter tidigt namn till Volvo 121 respektive Volvo 122 S på marknader utanför Skandinavien på grund av varumärkesintrång med den tyska mopedtillverkaren Kreidler. Från september 1958 används 121 respektive 122 S konsekvent utanför Skandinavien medan Amazon respektive Amazon Sport används under hela modellens livslängd (fram till 1970) inom Skandinavien. För en enda årsmodell, 1962, används på den då nylanserade Amazon Herrgårdsvagn andra modellbeteckningar, nämligen 221* för specialutförandet och 222* för sportutförandet (endast Nordamerika). Nedan framgår vilka utföranden som fanns med vilka karosser under vilka modellår:

Kaross
Utförande
P 1200
P 120
P 130
P 220
Volvo Amazon 1957 - 1958
Volvo Amazon Sport 1958
Volvo 121 1958 - 1967 1962 - 1970 1963 - 1969
Volvo 221* 1962
Volvo 222* 1962
Volvo 122 S 1958 - 1967 1962 - 1970 1963 - 1968
Volvo 123 GT 1967 - 1970
Volvo Amazon Favorit 1966 - 1968

* Volvo 221 är en P 220 kaross i 121 utförande som försågs med 221-emblem endast första modellåret (1962). På samma sätt är Volvo 222 en P 220 kaross i 122 S utförande som försågs med 222-emblem endast första modellåret (1962). Båda dessa såldes bara på ett begränsat antal marknader.

Så redan lite rörigt. Men vi kan förkorta ned och förenkla tabellen ovan en hel del genom att sluta leka med ord och krasst konstatera att P 1200 och P 120 är samma kaross samt att Amazon, 121 och 221 faktiskt är samma utförande med olika benämningar på olika marknader (och även viss ambivalens hos Volvo kring Herrgårdsvagnen just årsmodell 1962). Samma sak gäller Amazon Sport, 122 S och 222. Tabellen ser med andra ord egentligen ut så här:

Kaross
Utförande
P 120
P 130
P 220
121 1957 - 1967 1962 - 1970 1962 - 1969
122 S 1958 - 1967 1962 - 1970 1962 - 1969
123 GT 1967 - 1970
Favorit 1966 - 1968

Ett utförande, t.ex. 121, kan förekomma på fler än en kaross och - omvänt - en kaross, t.ex. P 130, kan finnas i flera olika utföranden. Normalt används utförandet som benämning för en modell: man talar om Volvo 121 eller Volvo 123 GT snarare än Volvo P 130. En del har förbluffande svårt för detta, inte minst Volvo själva...

Det tillverkades även ett par tusen enheter (alla 122 S) som lämnade Jannessons berömda smedja i Rally Sport eller R-utförande för tävlingsbruk - se avsnittet om drivlina för mer information. Utöver dessa finns även flertalet andra specialutföranden, inklusive polis- och andra myndighetsbilar (se avsnittet om S-koder längre ned på sidan). Om volymerna var tillräckligt stora, som för polisen i Sverige, utrustades specialbeställda bilar vid en särskild produktionslinje hos Volvo. Med självbärande kaross fanns Volvo Amazon dock ej tillgänglig som leveranschassi och vissa typer av specialutföranden (som t.ex. begravningsbilar) byggdes därför om i regi utanför Volvo. Som parentes här kan nämnas att Volvo Amazon är ovanlig som taxibil då den på de flesta marknader ansågs vara för liten. I Sverige uppfyllde inte Amazon de lagstadgade (!) minimimåtten för en taxi. Men på vissa marknader, inkl. Australien och Schweiz, förekom Amazon som taxi:

Volvo Amazon taxi
Sydney, Australien cirka 1965. Foto av George Minassian.

Volvo har aldrig varit konsekventa med sina beteckningar och modellen har kallats såväl "P1200", "P120", "120", "Amazon", m.m. i olika sammanhang. Samma irriterande egenhet gäller för övrigt andra modeller också, som P 1800. En samlad bedömning är ändå att Volvo mest frekvent svänger sig med 120-serien, men undantagen är som sagt många. Alla kombinationer marknadsfördes och såldes dock inte på alla marknader. T.ex. såldes Volvo 121 inte i USA och Kanada då motorstyrkan i 121:ans A-motor (med enkelförgasare) helt enkelt ansågs vara för dålig för att möta kundernas förväntningar där. Även Volvo Amazon Favorit såldes på ett begränsat antal marknader. Också tiden spelar roll då en del kombinationer, t.ex. P 130 i 122 S utförande, först såldes på vissa marknader innan de blev tillgängliga även på andra.

Typbeteckningar

Volvo ändrade sina typbeteckningar vid övergången från 1960 till 1961 års modeller och från c:a ch.-nr. 54400 (möjligen tidigare) förekommer hybridbeteckningar som 12106VD (ch.-nr. 54406) innan man helt har gått över till de nya typbeteckningarna vid c:a ch.-nr. 54490. Detta är tydligt kopplat till Volvos nyvunna insikt om begreppet årsmodell. För årsmodellerna 1957 till och med 1960 gäller därför en annan tolkning än för de efterföljande modellerna. Det bör nämnas här att det inte var förrän i mitten av 1960-talet som Volvo lyckades med att både få en ordentlig struktur på sina årsmodeller och att själva också konsekvent följa den strukturen. Som exempel på detta anger man fram till c:a 1964 två årtal i registeringsbeviset, t.ex. "1961/1962", troligen för att ange vilken produktionsperiod bilen är tillverkad under och där det är det andra av dessa två årtal som utgör årsmodellen. Chassinumret visar undantagslöst vilken årsmodell bilen hör till och detta redogörs för på sidan om produktion. Det är därför en god idé att även se över listan över skillnader mellan olika årsmodeller. Det är även vanligt förekommande, säkert som en följd av Volvos dubbla årtal i registreringsbevisen, att årsmodellen är felaktigt angiven i myndigheternas register, i synnerhet på de tidiga årsmodellerna (fram till c:a 1964), varför informationen på den sidan kan vara till hjälp. De första åren i produktion ändrades många detaljer vid ett visst chassinummer snarare än i samband med en ny årsmodell. Typbeteckningen framgår av plåten som återfinns ovanpå pedalboxen i motorrummet, intill säkringsdosan (se bild längre ned på sidan).

Årsmodell 1957 - 1960:
Eftersom Volvo PV 444 hade sifferbeteckningen "110" blev det naturligt att efterföljaren Volvo Amazon fick "120". De första årsmodellerna hade en typbeteckning som byggde på dessa siffror och på principen att fler siffror och bokstäver lades till efter behov. Vid chassinummer 250 införs bokstaven V efter typbeteckningen P 1200 för att indikera vänsterstyrd vagn och ett H för att indikera högerstyrd, vilket i sig hintar om att det förmodligen inte tillverkades några högerstyrda Amazoner före ch.-nr. 250. Generellt kan man säga att hela årsmodell 1957 och årsmodell 1958 fram t.o.m. chassinummer 12082 har typbeteckningen P 1200, med undantag för det blygsamma antal bilar som gick på export under året. På Genevesalongen i mars 1958 introduceras Volvo Amazon Sport och det blir här för första gången aktuellt för Volvo att särskilja den från standardvagnen Volvo Amazon. Typbeteckningen för Volvo Amazon Sport anges inledningsvis som P 12105 samtidigt som standardvagnen får typbeteckningen P 12004. Den tredje siffran - P 12105 respektive P 12004 - anger sport- respektive specialutförande *. Den femte siffran - P 12105 respektive P 12004 - anger vilken utrustningsnivå bilen levererades med från fabrik. 5 indikerar att bilen är utrustad med vindrutespolare, stänkskydd på alla fyra hjulen, har säkerhetsbälten fram samt är helt underredsbehandlad. 4 indikerar avsaknaden av denna utrustning. I september 1958 väljer Volvo att "på grund av vissa speciella förhållanden, särskilt på våra utlandsmarknader" (förlikningen med Kreidler) ändra på typbeteckningarna vilka då inleds med 121 för Volvo Amazon och 122 för Volvo Amazon Sport:

Detta sker vid ch.-nr. 12083 och kom att leva kvar under merparten av produktionen. Samtidigt ersätts den femte siffran 5 med 6. Som femte siffra förekommer från 1959 även siffran 8 vilket indikerar en utrustningsnivå som ansågs återspegla kraven och förväntningarna på den amerikanska bilmarknaden (alltså avsedd för försäljning i USA) med skillnader i bl.a. inredningen där t.ex. läderklädsel förekommer. P 12208 exporterades även till en del andra marknader.

De Volvo Amazon Sport som såldes i Skandinavien hade typbeteckning P 12206 och var bättre utrustade än de Volvo 122 S som gick på export (P 12204), med undantag för de första bilarna (P 12105). P 12204 saknar elektrisk vindrutespolare, stänkskydd och säkerhetsbälten samt var endast delvis underredsbehandlade. I leveransböckerna kan vi läsa att den första bilen med typbeteckning P 12204 är ch.-nr. 12083 och går till Bryssel i Belgien den 20:e september 1958 och den första bilen med typbeteckning P 12206 är ch.-nr. 12170 och går till Piteå fyra dagar senare.

Typskylten får ett första ändrat utförande relativt tidigt i produktionen, då engelsk text tillförs för alla fält utom chassinummer och förkortningen av just chassinummer ändras från Chs. Nr till Ch. Nr.. Detta sker under våren 1958, någon gång mellan ch.-nr. 8720 och 9570, och högst troligt i samband med ovan nämnda ändring av typbeteckningarna kopplat till introduktionen av Amazon Sport. Den tidiga typplåten återfinns även efter detta på bilar som går på export (se bild nedan). Lite senare, i september 1958 och vid ch.-nr. 12083, ändras typskylten igen då fälten Färg utv. slås ihop med Färg inv. och blir Färg. Samtidigt flyttas fälten upp och texten VOLVO Göteborg Sweden flyttas ned.

Typplåt ch.-nr. 1 - c:a 9000. Endast svensk text.

Typplåt ch.-nr. c:a 9000 - 12082. Svensk och engelsk text.

Sent användande av tidig typplåt på exportbil. Årsmodell 1961.

Typplåt ch.-nr. 12083 - c:a 20000.

Typplåt ch.-nr. c:a 20000 - c:a 27000.

Typplåt ch.-nr. c:a 27000 - 225049 (P 120) **

Texten i fälten ristas in framifrån på typplåten fram till omkring ch.-nr. 20000, varefter den stansas från dess baksida. Typsnittet i den stansade varianten av typplåten ändras vid c:a ch.-nr. 27000 och behåller sedan detta under resten av produktionen. Typskylten ändras igen mellan årsmodell 1966 och 1967 då chassinummer utgår (flyttas till torpedväggen) och S-kod tillkommer. Se längre ned på sidan.

Som en följd av de förbättringar Volvo gjorde under den första tiden av produktionen av Amazon, inklusive bytet till en fyrväxlad växellåda (M4) men även flera andra, mindre skillnader (som exempelvis minskat avstånd mellan bakhjul och bakre hjulhusen), inför Volvo ytterligare en bokstav, B, i typbeteckningen. Detta är inte en årsmodellsbokstav, även om den i efterhand har fått komma att beteckna årsmodellerna 1958-1960, utan en karrossbokstav. Man skiljde på B-karossen från den ursprungliga (som inte någonstans annat än i efterhand författad information benämns som A). För bilar som i efterhand anges vara årsmodell 1959 införs ett U i typbeteckningen för att visa att de var helt underredsbehandlade från fabrik, ett tillval som kunden fram tills nu fått betala extra för.

Årsmodell
Typbeteckning
Motor
Växellåda
Utförande
Kommentarer
1957 P 1200 B16 A H6 H6, treväxlad golvväxel med osynkroniserad etta och backväxel. Ch.-nr. 1-249.
1957 P 1200 V/H B16 A H6 V = vänsterstyrd, H = högerstyrd. Ch.-nr. 250-.
1958 P 1200 VB/HB B16 A M4 M4, fyrväxlad helsynkroniserad golvväxel. B är karossbokstav
1958 P 12004 VB/HB B16 A M4 Amazon; bilar tillverkade februari - augusti 1958
1958 P 12105 VB/HB B16 B M4 Export Amazon Sport; bilar tillverkade februari - augusti 1958
1958 P 12104 VB/HB B16 A M4 P 12104 VB/HB avser specialutförandet * (Volvo Amazon / 121)
1958 P 12204 VB/HB B16 B M4 Export P 12204 VB/HB avser sportutförandet (Volvo 122 S)
1958 P 12206 VB/HB B16 B M4 Amazon Sport; P 12206 VB/HB anger utrustningsnivå
1959 P 12104 UVB/UHB B16 A M4 U anger fullständig underredsbehandling (nu standard)
1959 P 12204 UVB/UHB B16 B M4 Export
1959 P 12206 UVB/UHB B16 B M4
1959 P 12208 UVB/UHB B16 B M4 USA *** Från mars 1959 till USA. Där ej tillgänglig som högerstyrd.
1960 P 12104 UVB/UHB B16 A M4 Ersatt av P 12106 UVB/UHB efter ny typregistrering ****
1960 P 12106 UVB/UHB B16 A M4 Ersätter P 12104 UVB/UHB efter ny typregistrering ****
1960 P 12204 UVB/UHB B16 B M4 Export
1960 P 12206 UVB/UHB B16 B M4
1960 P 12208 UVB/UHB B16 B M4 USA

* Amazon var redan från början ett specialutförande och endast på föregångaren PV 544 finns vid denna tid standard-, special- och sportutförande. 1958 tillkommer sportutförandet på Amazon och 1966 tillkommer standardutförandet (vilken marknadsförs som Favorit). Se t.ex. detta verkstadsmeddelande.
** Även ch.-nr. 1-216949 på P 130 samt ch.-nr. 1-44599 på P 220.
*** Från ch.-nr. 15001, inkl. 15129, 15724, 16314, m.fl. Förekommer även till en del andra exportmarknader. Endast vänsterstyrd i USA.
**** På de flesta marknader. Flera tidigare tillval blir standard detta år. Se avsnittet om årsmodeller samt bl.a. detta dokument.

Årsmodell 1961 - 1970:
Från och med chassinummer 54400 för P 120 (årsmodell 1961) och chassinummer 1 för P 130 respektive P 220 (årsmodell 1962) införde Volvo nya typbeteckningar för Amazon. Samtidigt införs för första gången en årsmodellbokstav. Notera att Volvo ändrade produktskyltens utformning efter industrisemestrarna 1966 (dvs. fr.o.m. årsmodell 1967). Förändringarna framgår av bilden längre ned på sidan. I tabellen nedan används typbeteckningen P131341S som exempel på hur denna avkodas som en vänsterstyrd 1969 Volvo 121 i specialutförande med tvådörrars kaross, B20 A motor och M40 växellåda tillverkad vid Torslandaverken.

1:a bokstaven

P 131341 S

Fordonskategori

P = Personvagn

1:a siffran

P 131341 S

Kaross

1 = Sedan (P 120 eller P 130)
2 = Herrgårdsvagn (P 220)

2:a siffran

P 131341 S

Antal dörrar

2 = Fyra- eller femdörrars kaross (P 120 eller P 220)
3 = Tvådörrars kaross (P 130)

3:e siffran

P 131341 S

Motor

1 = B16 A, B18 A eller B20 A (Amazon, 121, Favorit)
2 = B16 B eller B18 D (Amazon Sport, 122 S)
3 = B18 B eller B20 B (122 S, 123 GT)

4:e siffran

P 131341 S

Utförande

2 = Standard (Favorit)
3 = Special
4 = Export (USA och Kanada)
9 = Monteringssats skeppad till sammansättningsfabrik utomlands (CKD) *

5:e siffran

P 131341 S

Växellåda

1 = M30, treväxlad helsynkroniserad golvväxel (Favorit, 1966 - 1968)
2 = M30, treväxlad helsynkroniserad golvväxel (121, 1961 - 1963)
3 = M31, treväxlad helsynkroniserad golvväxel med överväxel (121, 1961)
4 = M40, fyrväxlad helsynkroniserad golvväxel (121, 122 S) **
5 = M41, fyrväxlad helsynkroniserad golvväxel med överväxel (122 S, 123 GT)
6 = BW35, trestegs automatväxel (121, 122 S, 1964 - 1968) **
8 = M40RV, fyrväxlad helsynkroniserad rattväxel (P 120, 1961 - 1967) **

6:e siffran
(2:a bokstaven)

P 131341 S

Rattens placering

V eller (från årsmodell 1967) 1 = vänsterstyrd
H eller (från årsmodell 1967) 2 = högerstyrd

2:a bokstaven
(3:e bokstaven)

P 131341 S

Årsmodell

P 120

P 130

P 220

Årsmodell
D
E
F
G
K
L
M

A
B
D
E
F
M
P
S
T

A
B
D
E
F
M
P
S
= 1961
= 1962
= 1963
= 1964
= 1965
= 1966
= 1967
= 1968
= 1969
= 1970

* Inte alla Amazoner som såldes i Kanada var slutmonterade i Kanada och kan därför sakna denna 9 i typbeteckningen utan har då istället en 4, samma som bilar sålda i USA. Se t.ex. denna specifikation avseende Volvo Canadian. Amazoner slutmonterade i Kanada såldes nya i USA under en begränsad period men de allra flesta som såldes nya i USA är tillverkade i Göteborg. Även bilar sålda i Kanada efter modellår 1968 har siffran 4 på denna position istället för 9. Läs mer om nian här.
** Helsoffa fram finns på P 120 tillsammans med växellådorna M40, BW35 och M40RV. Mestadels på andra marknader. Ett sällan valt tillval i Sverige.

Årsmodellbokstäverna blir inte gemensamma för alla karosser förrän årsmodell 1967, vilket också är sista årsmodellen för P 120, men å andra sidan genomförs denna insats över hela linjen av Volvo-modeller (Amazon, 140, P 1800, osv.). Varför man går från B till D och inte C har att göra med karossen. De nya växellådorna M30, M31, M40, M41 kom med årsmodell 1961 med anpassningar i karossens kardantunnel för att göra plats för de nya växellådorna. Denna nya kaross kallades för D-karossen, något som också fick markera årsmodell 1961. Tydligen fick detta hopp senare gälla även för årsmodellbokstäverna för P 130 och P 200. Om det också funnits en C-kaross är lite oklart, liksom varför man hoppat över vissa bokstäver längre fram, men det fanns säkert skäl för det (om än grumliga).

Ett P efter årsmodellsbokstaven indikerar polisutförande, t.ex. P131341SP. Även andra ändelser efter årsmodellbokstaven förekommer, t.ex. P121341MAR och P221341SV.

Polisutförande

Under 1958 köper svenska statspolisen in 11 stycken Volvo Amazon Sport för trafikövervakning, som finner den relativt nya svenska fyradörrars bilen väl lämpad för uppgiften som polisbil. Bilarna målas svarta och vita och förses med ordet "POLIS" på tak, framdörrar och baklucka. Detta är helt nytt i Sverige och något man har lärt sig i USA. Vid senare beställningar vill man ha taken målade svarta då polisdistrikten i Norrland klagat på att bilarna med vita tak syntes för dåligt i vinterlandskapet. Volvo Amazon lever väl upp till beställarens förväntningar och under åren ska Volvo komma att leverera c:a 750 bilar (både målade och civila) till den svenska polisen. Volvo levererar även Amazon i polisutförande till andra länders polismyndigheter, inklusive Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Grekland, Nigeria, Peru och Chile.


Volvo Amazon i polisutförande


Interiör från tidig Polisamazon

Bagagerum i tidig Polisamazon


Tidig svart/vit Polisamazon, vitt tak

Helsvart Polisamazon

Sen svart/vit Polisamazon, svart tak

Även om polisvarianten av Amazon sticker ut mycket utseendemässigt så var de mekaniska skillnaderna gentemot standardvagnen små. De första bilarna har typbeteckning P12206VPB (notera Polis-P:ets placering i förhållande till karossbokstaven) och levereras med en standard B16 B sportmotor på 85 hk SAE med tillhörande M4 växellåda och inget mer speciellt än kraftigare fjädring, uppgraderade stötdämpare, Pirelli radialdäck och i en del fall även differentialbroms. De elektriska skillnaderna gentemot standardvagnen var desto fler, med kraftigare framljus (Marchal Amplilux, samma som SJ:s RC-lok hade vid tiden), blinkers från Mercedes-Benz på framskärmarna, rödljus, backljus, sirener, radio, sökarljus, m.m. Polisbilarna hade tidigt växelströmsgenerator (Leece Neville/Prestolite) och större batteri än standardvagnen. Instrumenteringen var också mer omfattande med amperemätare och i en del fall varvräknare. Volvo Amazon i polisutförande fick tidigt utrustning som senare blev standard även på de vanliga vagnarna och på så vis kan man säga att polisen drev på produktutvecklingen av Volvo Amazon. Exempel omfattar skivbromsar, radialdäck, starktonshorn och växelströmsgenerator. Yttre backspeglar fanns också mycket tidigare än på standardvagnen.


Polisamazoner klara för leverans 1967

Polisbilarna utgick i början från standardvagnens Amazon Sport / 122 S och utrustades på en särskild avdelning efter det att standardvagnen var klar. Där målades de i förekommande fall om och där utrustades de med den extra utrustning som beställaren (Rikspolisstyrelsen) ville ha. Färgen var oftast svart (19) men polisutförandet fick så småningom en egen färgkod (60). Inredningsmässigt var skillnaderna stora. Sätena hade bättre stoppning och det fanns gott om extra förvaringsfack på dörrsidor (innan standardvagnen fick det), under baksätet och i bagageutrymmet.

Även den svenska försvarsmakten var en flitig beställare av Volvo Amazon i specialutförande. Företrädelsevis beställdes svarta (19) fyradörrars Amazoner som befäls- och stabsbilar. Liksom hos polisen har dessa röd inredning. Men man beställde även Amazoner i speciallacken militärgrön (58). På många regementen i Sverige var dock Volvo Duett mer vanlig än Amazon. Speciell utrustning i dessa Amazoner omfattar mörkläggningslyktor och mörkerhättor för extraljus, backstrålkastare, speciella extra (små, runda) bakljus, m.m. samt strömbrytarpanel för detta inne i kupén. Även reflexhållare för vita reflexer fram och röda bak samt speciell hållare för regementsskylt. Dessa bilar har vanligtvis även taklucka (s.k. flygspanarlucka).

Förekommande typbeteckningar

Nedan följer en nedbrytning av förekommande typbeteckningar per utförande, kaross och årsmodell. Den innehåller även typbeteckningar som anges i samtida Volvo-litteratur, t.ex. sidan 3 i detta dokument. Tabellen gör inte anspråk på att vara komplett. Vissa modeller finns även i Polisutförande med ett tillkommande P efter typbeteckningens årsmodellbokstav. Minst två av dessa är unika, 133341MP och 223341MP, på så sätt att de endast finns i Polisutförande och såldes inte till privatpersoner, och anges i tabellen nedan (övriga inte, men förekommer som 121 och 122 S och i alla tre karosserna).

I tabellen används ett x för att indikera att aktuell typbeteckning gäller både vänster- och högerstyrda vagnar (d.v.s. båda varianterna förekommer). För årsmodellerna 1957 - 1966 är x = V för vänsterstyrda bilar och H för högerstyrda. För årsmodellerna 1967 - 1970 är x = 1 för vänsterstyrda bilar och 2 för högerstyrda.

Årsmodell
UtförandeKaross19571958195919601961196219631964196519661967196819691970
FavoritP 13013121xF13121xM13121xP
131911M131911P
121P 12012001200xB12104UxB12104UxB12132xD12132xE12134xF12134xG12134xK12134xL12134xM
1200x12004xB12106UxB12133xD12134xE12138xF12136xG12136xK12136xL12136xM
12104xB12134xD12138xE12194VF12138xG12138xK12138xL12138xM
12194VD12194VE12198VF12194VG12194VK12194VL121941M
12198VD12198VE12196VG12196VK12196VL121961M
12198VG12198VK12198VL121981M
P 13013134xA13132xB13134xD13134xE13134xF13134xM13134xP13134xS13134xT
13134xB13136xD13136xE13136xF13136xM13136xP131941S
13194VB13194VD13194VE13194VF131941M131941P
13196VD13196VE13196VF131961M131961P
P 22022134VA22134xB22134xD22134xE22134xF22134xM22134xP221341S
221361M221361P
221941M221941P
221961M221961P
122 SP 12012105xB12204UxB12204UxB12234xD12234xE12234xF12234xG12234xK12234xL12234xM
12204xB12206UxB12206UxB12235xD12235xE12235xF12235xG12235xK12235xL12235xM
12206xB12208UxB12208UxB12238xD12238xE12238xF12236xG12236xK12236xL12236xM
12244VD12244VE12244VF12238xG12238xK12238xL12238xM
12294xD12294xE12294xF12244VG12244VK12244VL122441M
12298xD12298xE12298xF12246VG12246VK12246VL122461M
12294xG12294xK12294xL12294xM
12296xG12296xK12296xL12296xM
12298xG12298xK12298xL12298xM
123942M
P 13013234xA13234xB13234xD13234xE13234xF13234xM13334xP13334xS13334xT
13244VA13244VB13235xD13235xE13235xF13235xM13336xP133441S133441T
13294VB13244VD13236xE13236xF13236xM133441P13394xS133942T
13294VD13244VE13244VF132441M133461P
13296VD13246VE13246VF132461M13394xP
13294VE13294VF13294xM13396xP
13295VE13295VF13296xM
13296VE13296VF133341MP
133441M
133461M
P 22022244VA22244VB22244VD22244VE22234xF22234xM22334xP223341S
22294VB22294xD22294xE22244VF222361M223361P223341SP
22294xF222441M223441P
222461M223461P
22294xM22394xP
222961M223961P
223341MP
223441M
223461M
223942M
123 GTP 13013335xM13335xP13335xS133352T
133951M

Från avsnittet om produktion och sammansättning utomlands vet vi att Belgien var enda land utanför Sverige som slutmonterade Volvo Amazon i standard/specialutförande (121 och Favorit), av vilket följer att samtliga typbeteckningar med inledande 1219, 1319 respektive 2219 är vänsterstyrda. Från samma avsnitt vet vi också att den enda fabrik utomlands som slutmonterade högerstyrda bilar var Sydafrika, liksom att P 130 ersatte P 120 där (dvs det finns inga 13294H före 1967). Detta och några fler skäl ligger bakom varför vissa typbeteckningar i tabellen ovan är fullständiga medan andra har det där x:et.

Värt att notera är även att då även 122 S förses med B18 B motorn årsmodell 1968 (några redan årsmodell 1967) får såväl 123 GT som 122 S de inledande siffrorna 133 i typbeteckningen. På samma sätt får P 220 i sportutförande de inledande siffrorna 223. Detta lever vidare med B20 B motorn 1969 och 1970. En 3:a i den tredje siffran i typbeteckningen betyder alltså inte GT-motor, då både B18 B och B20 B också användes i 122 S. Överväxel finns inte som tillval på 122 S efter 1966 (även om det finns några undantag 1967), varför den 5:e siffran avslöjar om det är en 122 S eller en 123 GT i typbeteckningen (fler skillnader finns givetvis, inte minst vad gäller utrustningsnivå). Som exempel är 133351P en 1968 123 GT medan 133341P är en 1968 122 S - båda har motor B18 B men endast 123 GT har överväxel.

Några av de 122 S som fick B18 B motor redan årsmodell 1967 var ett antal fyradörrars (P 120) och Herrgårdsvagnar (P 220) som slutmonterades i Sydafrika (dock inte alla, en del hade B18 D motorn). Detta då P 1800 - för vilken B18 B var förbehållen - inte såldes i Sydafrika. De med B18 B har typbeteckning 123942M respektive 223942M, helt i analogi med tabellen ovan. Dessa 123942M är också de enda Volvo Amazon som har inledande 123 i typbeteckningen, men dessa är alltså 122 S och inte 123 GT.

1967 Herrgårdsvagn Sport till USA med B18 B

1967 122 S i polisutförande med B18 B

Andra av de 122 S som fick B18 B motor redan årsmodell 1967 var exportbilar (både P 130 och P 220) till USA. Även här gäller det inte alla bilar, en del hade B18 D motorn. De med B18 B har typbeteckning 133441M respektive 223441M och exempel inkluderar ch.-nr. 265294, 266872, 271207, 271552 och 277623 (alla P 130) samt ch.-nr. 47627, 59034 och 60656 (alla P 220). Generellt kan man säga att USA-bilar med B18 B årsmodell 1967 har höga chassinummer, men det finns överlapp med bilar med B18 D.

Även i Sverige levererades 122 S med B18 B motor redan årsmodell 1967 men endast till polisen. De såldes inte till privatpersoner. Beställare var Rikspolisstyrelsen och dessa 122 S (både P 130 och P 220) levererades i polisutförande och fanns både polismålade (färgkod 60) och i civilutförande (typiskt svarta, färgkod 19). De har typbeteckning 133341MP respektive 223341MP och exempel inkluderar ch.-nr. 230805, 231488, 251837, 251854 och 262243 (alla P 130) samt ch.-nr. 59940 (P 220).

Andra benämningar

Volvo refererar ibland själva till en modell genom någon av följande benämningar, som egentligen inte säger väldigt mycket mer än att det handlar om en bil ur 120-serien och (oftast) en specifik årsmodell. Ofta gör sig Volvo inte ens besväret att ange korrekt modell utan använder slentrianmässigt P 120 x för samtliga karosser. I efterhand har karossbokstaven B ibland felaktigt fått utgöra årsmodellbokstav i analogi med senare modellår men finns då för tre på varandra följande årsmodeller, en serie som lite ologiskt följs av årsmodellbokstaven D 1961 (som i sin tur ursprungligen och egentligen angav D-karossen med den bredare kardantunneln för de nya växellådor som kom 1961). Volvo använder dessutom samma inkonsekventa serie för karosserna P 130 och P 220 när de senare introduceras. Först 1967 får de tre karosserna samma årsmodellbokstav men det är samtidigt sista årsmodellen för P 120. Att Volvo fortsatt vara minst sagt inkonsekventa och direkt ologiska i sina modellbeteckningar finns det väldigt många exempel på även efter Volvo Amazon och fram till idag. Årsmodellbokstäverna A och B används endast tillsammans med P 130 och P 220 och alltså inte för P 120. För P 120 förekommer A överhuvudtaget inte och B avser kaross och inte årsmodell (se ovan).

Årsmodell
P 120
P 130
P 220
1961 P 120 D
1962 P 120 E P 130 A P 220 A
1963 P 120 F P 130 B P 220 B
1964 P 120 G P 130 D P 220 D
1965 P 120 K P 130 E P 220 E
1966 P 120 L P 130 F P 220 F
1967 P 120 M P 130 M P 220 M
1968 P 130 P P 220 P
1969 P 130 S P 220 S
1970 P 130 T

Typskyltar

Vehicle Identification Number (VIN) är en bokstavs/sifferkombination utställd och garanterad av tillverkaren av ett fordon att unikt identifiera varje sådant tillverkat fordon. För moderna bilar är detta inte sällan samma som chassinumret, men för äldre bilar är det ofta lite mer komplicerat. Så även för Volvo Amazon, då det på grund av Volvos olika chassinummerserier för de olika karosserna av Amazon finns som mest tre olika bilar med samma chassinummer som alla är Amazoner. Så det krävs mer information. Det som i försäkringssammanhang brukar användas som VIN på Volvo Amazon är kombinationen av typbeteckning (t.ex. 131341S) och chassinummer (t.ex. 324684) så att det bildar en bokstavs/sifferkombination som unikt identifierar varje Amazon. I exemplet blir det 131341S324684. Det håller. Det identifierar unikt varje Amazon tillverkad eftersom typbeteckningen inkluderar information om vilken kaross det handlar om.

För bilar tillverkade 1956 till och med 1966 framgår såväl typbeteckning som chassinummer av typplåten placerad ovanpå pedalstället i motorrummet. Det illustreras av bilderna på de tidiga typplåtarna ovan. På grund av problem med identitetsstölder (typplåten är inte väldigt svår att vare sig förfalska eller flytta över från en annan bil) börjar Volvo stansa in typbeteckning och chassinummer i karossen under c:a 1960. Det är oklart när, lite mer precist, det sker men fram till och med inledningen av årsmodell 1962 sker stansningen på höger sida om kylaren i motorrummet. Mellan årsmodell 1962 och 1966 stansas typbeteckningen och chassinumret i karossen bredvid värmepaketet, nu med tvärställd text. Efter industrisemestern vecka 33 1966, dvs. med produktionsstarten av årsmodell 1967, inför Volvo den andra och sista ändringen av typplåten på Volvo Amazon (den första gjordes vid ch.-nr. 12083 - se ovan). Samtidigt flyttas chassinumret bort från typplåten och stansas istället på torpedväggen tillsammans med bilens typbeteckning. Ett nytt fält för specialmodell, kallat S-kod, införs också på typplåten.Typplåt, Volvo Amazon årsmodell 1967-1970.


Stansning av typbeteckning och chassinummer (VIN), Volvo Amazon årsmodell 1967-1970.


Stansning c:a 1960-1961.

Stansning c:a 1962-1966.

Som nämnts tidigare i avsnittet har typplåtarnas utseende varierat under produktionen. Likaså har texten varierat, från att i början ha ristats in framifrån till att senare stansats in bakifrån. Även typsnitten har varierat, vilket också framgår av olika bilder på typplåtar i detta avsnitt. Det finns skillnader i typsnitt även i stansningen i karossen, i synnerhet på bilar av årsmodell 1967 - 1970 (med stansningen ovanför värmepaketet) där samma siffra kan ha olika utformning på olika positioner i stansningen. Troligen har detta att göra med att enskilda siffror har bytts ut vartefter de förbrukats (slitits ut) i stansningsmaskinen. Notera treorna i chassinumret på denna 133441S:

Notera även att årsmodellbokstaven fattas i typbeteckningen. Detta börjar förekomma redan 1968 på en del, men inte alla bilar i exportutförande till USA och Kanada. Här har tecknet "-" använts istället för årsmodellbokstaven men även "*" förekommer. Varför Volvo gjorde så är oklart men samma fenomen återfinns även på typskyltarna. Nedan är tre exempel från samma utförande men tre olika årsmodeller som alla saknar årsmodellbokstaven på typplåten:


1968 133441 utan årsmodellbokstav

1969 133441 utan årsmodellbokstav

1970 133441 utan årsmodellbokstav

På årsmodellerna 1961 till 1970 finns fler identifikationsplåtar än den för typbeteckningen. Deras placeringar framgår av bilden nedan.

1.2 - Chassinummer
Chassinumret är ett löpnummer som tilldelades varje färdig bil. T.ex. 324684. Varje karosstyp (P 120, P 130, P 220) har sin egen serie av chassinummer. Klicka på länken i rubriken för mer information.

1.3 / 2.2 - Färgkod
Anger koden för bilens lackfärg. T.ex. 97. Klicka på länken i rubriken för mer information.

1.4 / 2.3 - Klädselkombination
Anger färg och material på bilens inredning. T.ex. 430-595. Klicka på länken i rubriken för mer information.

2.4 - S-kod (Specialutförande)
S-koder anger utrustningsnivå intill leverans som på något sätt avviker eller skiljer sig. Det kan vara utrustning som är standard på en marknad, men tillval på andra. Exempelvis nackstöd, anti-spinn, särskild klädsel, etc. samt kombinationer av dessa. Även polis- och taxiutföranden, m.m. för olika marknader samt specialutföranden för t.ex. lanseringar, mässor eller vissa försäljningsaktiviteter. I en del fall monterades sådan utrustning av marknadsbolagen ute i försäljningsländerna och var således inte nödvändigtvis fabriksmonterad. Volvos avdelning för Teknisk Dokumentation ansvarar för S-koderna, men vilken teknisk eller kommersiell innebörd koden har är det oftast endast beställaren av utförandet som vet. Volvo uppger att man endast har S-koder från och med 240-serien i sina datorsystem, och således är Amazonägare hänvisade till varandra i försöken att lista ut vad en viss S-kod har för innebörd. Tabellen nedan gör därför inte anspråk på att vara komplett. Ett stort tack till Per Mårtensson för all hjälp att kartlägga framförallt S-koderna för Volvo Amazon i polisutförande. Många, men inte alla, S-koder för Volvo Amazon i polisutförande finns beskrivna mer detaljerat i detta dokument. Av det framgår att en S-kod inte alltid är en specifik detalj utan lika gärna kan vara ett utförande av en bil med (väldigt) många speciella detaljer. En del av dessa detaljer kan dessutom förekomma under flera S-koder.

S-kod
Utrustning
Årsmodell
Typbeteckning
1136 Anpassad främre förgasarbestyckning på motor typ B16 B (?) 1958 - 1961 12105, 12204, 12206, 12208 (B16 B)
1180 ? 1962 12134HE106442
1203 ? 1962 12234VE
1217 Specialleverans till danska hovet, inkl. inredning och färg (31) 1963, 1965 12134VF131881, 12134VK182906
1242 Polisutrustad (Sverige) P 120
1243 Polisutrustad (Sverige) P 120
1259 På bilar sammansatta i Arica, Chile 1963 12298VF
1262 Polisutrustad (Sverige) P 120
1263 Polisutrustad (Sverige) P 120
1264 Polisutrustad (Sverige) P 120
1273 Polisutrustad (Sverige) P 120
1274 Polisutrustad (Sverige) P 120
1280 Polisutrustad (Sverige) P 120
1299 Polisutrustad (Sverige) P 120
1300 Polisutrustad (Sverige) P 120
1305 Polisutrustad (Sverige) P 120 1966 12234VLP
1318 Polisutrustad (Sverige) P 120
1326 Polisutrustad (Sverige) P 120 1966 12234VLP221269
1328 Polisutrustad (Sverige) P 220
1329 Polisutrustad (Sverige) P 220
1401 Polisutrustad (Sverige) P 130
1403 Utrustad för Armén (P 120) 1967 121341MAR232825
1412 Polisutrustad (Sverige) P 220
1413 Polisutrustad (Sverige) P 220
1416 Polisutrustad (Sverige) P 220
1417 Polisutrustad (Sverige) P 130
1418 Polisutrustad (Sverige) P 130
1424 Polisutrustad (Sverige) P 130
1426 Polisutrustad (Sverige) P 130
1429 Polisutrustad (Sverige) P 220
1432 Polisutrustad (Sverige) P 130
1434 Polisutrustad (Sverige) P 130 1967 133341MP279051
1436 Polisutrustad (Sverige) P 130
1441 Polisutrustad (Sverige) P 130
1442 Polisutrustad (Sverige) P 130
1446 Polisutrustad (Sverige) P 220
1448 Polisutrustad (Sverige) P 220
1450 Polisutrustad (Sverige) P 130
1451 Polisutrustad (Sverige) P 220
1453 Utrustad för Vägverket (P 220) 1968 221361P66673
1455 Polisutrustad (Sverige) P 130
1456 Polisutrustad (Sverige) P 130
1457 Polisutrustad (Sverige) P 220
1458 Polisutrustad (Sverige) P 130
1466 Anpassningar för motor B18 B avsedd att drivas av bensin med lågt oktantal (ROT 95 - 100), inkl. topplockspacknig 1,6 mm (?) 1967 - 1968 x33xxx (B18 B)
1473 Polisutrustad (Sverige) P 130
1474 Polisutrustad (Sverige) P 220
1475 Polisutrustad (Sverige) P 130
1476 Polisutrustad (Sverige) P 130
1477 Polisutrustad (Sverige) P 130
1478 Polisutrustad (Sverige) P 130
1481 Anpassningar för motor B18 B avsedd att drivas av bensin med lågt oktantal (ROT 90 - 95), inkl. topplockspacknig 2,4 mm (?) 1967 - 1968 x33xxx (B18 B)
1488 Polisutrustad (Sverige) P 130
1489 Polisutrustad (Sverige) P 130
1490 Polisutrustad (Sverige) P 130
1492 Polisutrustad (Sverige) P 130 1969 131341SP
1495 Polisutrustad (Sverige) P 220 1969 221341SP
1497 Polisutrustad (Sverige) P 220
1499 Polisutrustad (Sverige) P 220
1501 Polisutrustad (Sverige) P 220 223341SP
1502 Polisutrustad (Sverige) P 220
1503 ? 1969 221341SV
1513 Polisutrustad (Sverige) P 130
1518 Polisutrustad (Sverige) P 220 1969 221341SP
1519 Polisutrustad (Sverige) P 220 1969 221341SP
1526 Polisutrustad (Sverige) P 130
1536 Polisutrustad (Sverige) P 220
1537 Polisutrustad (Sverige) P 220
1538 Polisutrustad (Sverige) P 220
1545 Polisutrustad (Sverige) P 130
1546 Polisutrustad (Sverige) P 130
1566 Polisutrustad (Sverige) 1970 133341TP
3259 På bilar sammansatta i Arica, Chile 1963 12298VF
5037 På bilar sammansatta i Mexiko 1961 12294VD
5091 På bilar sammansatta i Gent, Belgien 1967 121941M, 122941M
5092 Urtrampningslager 672122 43mm för P 120 122 S tillsammans med Borg & Becks koppling 419426 1962 - 1967 122x4x, 132x4x (B18 D)
5110 På bilar sammansatta i Durban, Sydafrika 1968 - 1970 133942P, 133942S, 133942T
5118 På bilar sammansatta i Gent, Belgien 1967 - 1969 131911M, 133951M, 131941P, 133941P, 131941S, 133941S
5125 Polisen, Televerket 1967, 1969 133341MP, 131341S, 131341SP
5127 Polisutrustad (Sverige) 1969 221341SP, 223341SP
5144 På bilar sammansatta i Halifax, Kanada 1967 122941M
5145 Differentialbroms på bakaxeln för den Kanadensiska marknaden (?) 1967 133951M
5148 På bilar sammansatta i Arica, Chile 1965 - 1966 12298VK, 12298VL
5153 Urtrampningslager 672122 43mm för P 220 122 S tillsammans med Borg & Becks koppling 419426 1962 - 1967 222x4x (B18 D)
5159 På bilar sammansatta i Halifax, Kanada 1967 222941M
5213 ? 1967 - 1968 131342M, 131342P, 133342P
5250 Bakaxel Hayes 4,1:1 1965 - 1969 13244VE, 132461M, 132342M, 133951M, 133342P, 133441P, 133461P, 131941P, 133941P, 133942P, 131941S, 133342S, 133441S, 133941S
5252 ? 1967 - 1968 131211M, 131211P
5274 ? 1967 121941M
5276 Luftfilter 671738 (B18 D) för Franska marknaden 1966 12294VL, 13294VF, 13295VF
5297 På bilar sammansatta i Gent, Belgien 1967 133951M
5311 ? 1967 131911M
5314 GT-utförande för den Europeiska marknaden 1967 - 1970 13335xM, 13335xP, 13335xS, 133352T
5324 GT-utförande för den Kanadensiska marknaden (?) 1967 133951M
5343 ? 1967 - 1968 131211M, 131341M, 133351M, 131341P, 133441P, 133461P, 133351P, 133352P, 223341M, 221341P, 223341P
5370 Stålkylare för den Nordiska marknaden 1968 - 1970 131211P, 131341P, 13335xP, 221341P, 223341P, 131341S, 131341SP, 221341S, 221341SP, 221341SV, 131341T
5371 Nackstöd, svart inredning (417) 1968 133461P
5372 Nackstöd, röd inredning (424) 1968 133441P, 133461P
5373 Nackstöd, läderfärgad inredning (425, 519) 1968 133441P, 133461P, 221341P, 223461P
5374 Nackstöd, blå inredning (427, 521) 1965 - 1968 13244VE, 133441P, 133461P, 223461P
5396 Motor typ B20 B detaljnummer 496924 med speciell fläktkoppling för Schweiz 1969 - 1970 133351S, 133341T
5415 ? 1969 133351S
5445 ? Eller säger bilden 5545? 1967 131341M
5558 Nackstöd, beige inredning (430) 1969 133441S
5559 Nackstöd, blå inredning (431) 1969 133441S
5560 Nackstöd, röd inredning (432) 1969 133342S, 133352S
5573 ? 1969 131342S
5575 Komplettering till S-5314 för vänsterstyrda vagnar 1969 133351S
5576 Komplettering till S-5314 för högerstyrda vagnar 1969 - 1970 133352S, 133352T
5577 Yttre backspegel, Nordiska marknaden. 1969 131341S, 133341S, 221341S, 221341SV
5652 Varningsblinkers för Japanska och Kanadadensiska marknaderna 1969 133342S, 133441S, 133441T
5653 Anpassning för Japanska marknaden? 1969 - 1970 133342S, 133352S, 133342T

I brist på officiell dokumentation innehåller förteckningen ovan endast kända och verifierade exempel, utom där utrustningen är angiven i kursiv stil - där saknas verifierat exempel och istället anges mest trolig innebörd. En given S-kod kan således förekomma på fler årsmodeller och på fler typbeteckningar än de som anges här. En del S-koder användes på flera olika bilar; t.ex. återfinns 5370, 5577, m.fl. på 140-serien och på P 1800. Hjälp gärna till genom att skicka in S-koderna på din bil tillsammans med årsmodell, chassinummer, färgkod, inredningskod och typbeteckning.

3 - Typ- och chassinummer (VIN)
På torpedväggen i motorrummet finns typbeteckning och chassinummer instansat i karossen på bilar tillverkade efter v33 1966, dvs. årsmodell 1967 och framåt (t.ex. 131341S324684). Kombinationen utgör en unik identifikation på bilen och brukar anges i försäkringssammanhang. På bilar tillverkade före v33 1966 återfinns chassinumret instansat i typplåten.

4 - Karossnummer
Karossnummer återfinns stansat på en plåt som sitter på den vänstra framskärmens insida, strax framför reläet till helljusen. Exempelvis 324602. Karossnumret är ett löpnummer tilldelat varje färdig kaross vid Olofströms Bruk i Blekinge innan transport till Volvo i Lundby eller Torslanda, och är i regel inte samma som chassinumret (som endast tilldelades färdiga bilar). En del karosser plockades bort från produktionslinjen av kvalitetsskäl, andra användes i test- och utvecklingssyften, och så vidare. Men inte minst var ordningen som karosserna togs in på produktionslinjen i Göteborg inte alltid densamma som den ordning i vilken de gick ut från Olofström. Färdiga karosser mellanlagrades i en buffert (nedan bild är från Torslandaverken) och både karossnummer som är lägre såväl som högre än chassinumret på den färdiga bilen förekommer. Som regel är avvikelsen c:a ±100 nummer men större avvikelser förekommer, i synnerhet på bilar sammansatta utomlands.


Buffer av färdiga Amazonkarosser vid Torslandaverken.

Karossdelar till Volvos personvagnar tillverkas än idag i Olofström i Blekinge och transporteras på tåg till Göteborg. Bruket levererade redan 1927 karossdetaljer till Volvo som under 1969 köpte bruket från Alfal Laval. Det heter sedan dess Volvo Olofström. Under 1950- och 1960-talen levererades kompletta karosser för sammansättning till Volvo:


Transport av kompletta karosser från Olofström till Göteborg

Ett av de första stegen som karossen genomgick vid ankomst till fabriken i Göteborg var lackering. Plåtbrickan med karossnumret är därför undantagslöst målad i bilens produktionsfärg, eftersom den sattes på karossen redan i Olofström. På Amazoner tillverkade före c:a 1962 har denna bricka en symbol med bokstäverna O och B framför karossnumret, med betydelsen Olofströms Bruk. Från c:a 1962 och framåt har har brickan istället Volvos järnmärke.


Karossnummerplåt före c:a 1962

Karossnummerplåt efter c:a 1962

Karossnumret har enbart en intern innebörd hos Volvo under tillverkningen. Det användes inte till någonting annat. Det var först när bilen var färdigproducerad som den tilldelades ett chassinummer. Tillsammans med bilens typbeteckning bildar chassinumret dess VIN-nummer, vilket unikt identifierar varje tillverkad Amazon.

5 - Motorbeteckning
Motorbeteckning (B18 eller B20), detaljnummer (t.ex. 496900) och tillverkningsnummer (t.ex. 10919) finns angivna på motorblockets vänstra sida framför fördelaren. Beteckningen och detaljnumrets första fyra siffror är gjutna i motorblocket medan resterande två siffror i detaljnumret och tillverkningsnumret är instansade direkt i blocket. Tidiga motorer har fem gjutna siffror och resten stansade direkt i blocket. Detaljnumret är egentligen det enda som erfordras för att identifiera motorn. Tillverkningsnumret kallas ibland för serienummer. Klicka på länken i rubriken för mer information.

6 - Växellåda
Typbeteckning (t.ex. M40), detaljnummer (t.ex. 254584) och fabriksnummer (t.ex. 319047) framgår av plåten på växellådans undersida. Klicka på länken i rubriken för mer information.

Bakaxel
Bakaxelns utväxling framgår av den plåt som sitter på inspektionsluckans nedre del (t.ex. 4,1:1). Plåten kan även ange kuggantalen (t.ex. 41-10). Båda märkningarna förekommer men inte nödvändigtvis samtidigt. Klicka på länken i rubriken för mer information.

Matching numbers

Matching numbers är en term som kommer från bilsamlarvärlden för att beskriva bilar med större, vitala delar kvar original från fabrik såsom att motorns tillverkningsnummer och växellådans fabriksnummer på en bil matchar chassinumret vid en kontroll mot tillverkarens leveransböcker. Alltså i princip att bilen har kvar de större, vitala delar som den hade vid leverans från fabrik. Termen blir mer och mer vanlig och börjar figurera även i Amazonkretsar, i synnerhet på bilar som betingar ett högre pris än vad som annars är kotymt eftersom det är ett mått på äktheten. Utöver nämnda tillverkningsnummer för motor (t.ex. 10919), fabriksnummer för växellåda (t.ex. 319047) och chassinummer kan det för Volvo Amazon även vara relevant att beakta uppgifterna om färg (t.ex. 97) och inredning (t.ex. 430-595) vilka båda framgår av bilens typplåt i motorrummet. Karossnumret är däremot inte väldigt intressant i detta sammanhang då det användes internt av Volvo innan karossen blev en färdig bil och fick ett chassinummer tilldelat.Volvo Amazon
Volvo Amazon Picture Gallery  is an independent website with photos, chassis number database, handbooks, manuals, and other documentation related to Volvo Amazon. Please send us an e-mail if you want to add pictures to the gallery and database or if you have documents that you want to share with the rest of us. There is no fee or club affiliation required to register a car in the gallery. We welcome Volvo Amazons in any shape and condition!


We run and maintain this web site in our spare time and solely based on our genuine interest of the Volvo Amazon. If you appreciate our work, please consider a donation using the button to the right.


Karl Eric Mlberg and Fredrik Lofter